РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПредставяме ви новото поколение
AVR® микроконтролери
AVR-DA осигурява гъвкавост при проектиране


Съобразената с изискванията за функционална сигурност фамилия AVR-DA представлява ново поколение AVR микроконтролери, работещи на честота до 24 MHz в целия диапазон захранващи напрежения от 1,8 V до 5,5 V и снабдени с интелигентни аналогови и независими от ядрото периферни модули.

Фамилията AVR-DA използва най-новите независими от ядрото периферни модули (CIP) и ниската енергоконсумация, за да осигури необходимата функционалност за управление в реално време в областта на индустриалните системи, домакинските уреди, автомобилните и IoT приложенията.

Базираната на събития система и периферните модули с потребителски конфигурируема логика (CCL) осигуряват почти нулева латентност за критични по отношение времето функции. Интелигентните периферни модули, като 12-битовия аналогово-цифров преобразувател (ADC), детектора за преминаване през нулева стойност (ZCD), 10-битовия цифрово-аналогов конвертор (DAC) и периферния тъч контролер (PTC), позиционират AVR-DA фамилията във фокуса на приложенията за обработка на сигнали от сензори, системен мониторинг и интерфейс човек-машина. Възможността за работа при 5 V, осигуряваща повишена шумоустойчивост и ниска енергоконсумация, облекчава избора на решение за захранване.www.microchip.com/avr-da

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010220A. MEC2327A-BUL-07-20


Top