РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyCoaXPress® 2.0 — изображения с двойно
по-висока скорост при цена наполовина

Свържете високопроизводителни камери с висока резолюция към
бързи карти за обработка на изображения

Новата продуктова фамилия CoaXPress 2.0 на Microchip осигурява
безпрецедентна скорост, производителност и универсалност, като
удовлетворява изискванията на индустриалните приложения за управление и
машинно зрение от най-висок клас.

Като се възползвате от възможността за предаване на високоскоростни и
прецизни изображения едновременно с токозахранване и управление с ниска
латентност по един кабел на разстояние до 40 метра, вие можете значително
да опростите проекта си и да намалите разходите. Интегрираната от Microchip
възможност за възстановяване на тактовата информация позволява на
приборите да се синхронизират към всички CoaXPressStandard 2.0 честоти, от
CXP-1 до CXP-12, при скорости на обмен до 12,5 Gbps.

В качеството си на напълно автономно решение, фамилията CoaXPress 2.0
от Microchip включва интегриран еквилайзер, кабелен драйвер, интегрирани
възможности за тестване на целостта на сигнала и възстановяване на
тактовите данни в един-единствен 16-изводен корпус.

Ключови възможности
• Поддържа стандартния широко използван коаксиален кабел
(50 и 75 ома) или екраниран кабел усукана двойка (STP).
• Може да доставя видео/данни със скорост 12,5 Gbps
на разстояние до 40 метра, като при намалени
скорости са постижими и по-големи разстояния.
• Осигурява захранване по кабела за данни, като
елиминира необходимостта от разполагане на
локален токоизточник до камерата.

www.microchip.com/CoaXPress2

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки
на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00003514A. MEC2333-BUL-10-20


Top