РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyMPLAB® облачно базирана екосистема

Откривайте, конфигурирайте и разработвайте: Една-единствена
екосистема за всички ваши идеиMPLAB облачно базираната екосистема е цялостно онлайн решение за начинаещи и експертни
потребители, което им дава възможност да намират, конфигурират, разработват и дебъгват
приложения за PIC® и AVR® микроконтролери.

• Интуитивно въведение в процесите на разработка за PIC и AVR микроконтролери с
интегрирани MPLAB инструменти

• Бързо прототипиране с PIC и AVR микроконтролерите на Microchip чрез платките Curiosity

• Старт в развойната дейност на PIC и AVR микроконтролерни системи без необходимост от
инсталация на софтуер


Разработчиците, използващи PIC и AVR микроконтролери, могат да посетят
страницата на MPLAB облачно базираните инструменти и да започнат
работа, независимо на каква фаза от проекта са достигнали.

• Търсете и откривайте: Използвайте MPLAB Discover, за да намерите
изцяло конфигурирани проекти с пълния им изходен код.

• Конфигурирайте кода: Конфигурирайте софтуерните приложения
с лекота чрез MPLAB Code Configuration.

• Разработвайте и отстранявайте грешките: Разработката, дебъгингът
и пускането на проектираните приложения с MPLAB Xpress IDE
могат да бъдат осъществени директно от предпочитания от вас
браузър, без да е необходимо да инсталирате никакъв софтуер.microchip.com/MPLABcloudtools

Името и логото на Microchip и логото на Microchip,
AVR, MPLAB и PIC са регистрирани запазени марки на
Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на
регистрираните им притежатели.© 2021 Microchip
Technology Inc. Всички права запазени. DS50003138A.
MEC2381A-BUL-07-21Top