РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2022 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2022 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyРеализирайте целта на своя проект с фамилията AVR® DD микроконтролери

Богатата функционалност и изобилната памет ще удовлетворят всички изисквания на проекта ви


Идеален за реализация на управление в реално време в индустриални системи, домашни уреди, в автомобилостроенето и Интернет на нещата (IoT), микроконтролерът AVR® DD комбинира ниската енергоконсумация на AVR ядрото с широка гама независими от него периферни модули - Core Independent Peripherals (CIPs).

С богатия си набор от функции, сред които входове/изходи с различни нива на напрежение - Multi-Voltage Input/Output (MVIO), микроконтролерите от фамилията AVR DD са отлично пригодени както за комплексни приложения, така и за включване като допълнителни микроконтролери в проекти с множество нива на токове и напрежения.

Използвайте AVR DD микроконтролерната фамилия, за да удовлетворите всички изисквания на проекта си.

Ключови предимства

• Вграден 24 MHz осцилатор

• До 64 KB Flash памет и 8 KB SRAM

• Богата гама корпуси – от 14- до 32-изводни

• USART/SPI/двурежимен Two-Wire интерфейс (TWI)

• MVIO на порт C

• Богата периферия, включваща детектор за преминаване през нулата Zero-Cross Detector (ZCD), детектор за грешка в тактовата честота Clock Failure Detect (CFD), система за събития Event System (EVSYS) и Cyclic Redundancy Check (CRC) сканиране за грешка


microchip.com/AVRDD

 

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2022 Microchip Technology Inc. Всички права запазени.
DS30010242A. MEC2422A-BUL-07-22


Top