РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, октомври 2022 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2022 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyСъздаден за надеждна Wi-Fi комуникация

Индустриалният клас Embedded Wi-Fi® на Microchip се справя, когато е напрегнато

 


Индустриалните контролери, компютри и сензори са конструирани за работа в тежки условия. Вашето Wi-Fi решение също трябва да е устойчиво и надеждно. Нашите решения са направени точно за такива условия, независимо дали става въпрос за смущения от намиращ в близост електродвигател, за радиоинтерференция, или за екстремни параметри на околната среда.


Надеждна безжична комуникация в тежки условия

• Постоянство на RF характеристиките при температурни промени (<3dBm промяна на TX мощността от -40C до 85C)

• Пълноценно тестване за RF съвместимост (Над 80% покритие на Access Point чипсетите)

• Отлично потискане на радиочестотния шум (До 3X по-добро спрямо конкуренцията)


Характеристики от индустриален клас

• AEC-Q100 съответствието гарантира високо качество на продукта

• Индустриални решения за свързване на интерфейси (например CAN/Ethernet към Wi-Fi)

• Съобразяване на микроконтролера с изискванията на клиента

• Софтуерни библиотеки от клас B, поддържащи функционална сигурност

• Средства за хардуерна сигурност, поддържащи функционална сигурност

• Сертифициран MPLAB XC30 компилатор с функционална сигурност

• Code Coverage инструментариум

• Интегриран Trust&GO Secure Element, улесняващ интегрирането в облачна среда


microchip.com/wfi32

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели.


© 2022 Microchip Technology Inc. Всички права запазени.
MEC2438A-BUL-09-22


Top