РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, октомври 2023 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2023 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip Technology
Електрификация на всичко


Иде революция в работните характеристики и ефективността на индустриалните енергийни системи


За да отговорят на нарастващите изисквания, съвременните високоволтови индустриални енергийни системи трябва да осигурят по-висока производителност, ефективност и надеждност. Традиционните силициеви и IGBT системи все по-трудно задоволяват тези изисквания, а това ускорява необходимостта от иновативно решение, особено такова, което може да предложи превъзходна устойчивост и надеждност в тежки условия.


Базираните на силициев карбид (SiC) прибори работят при по-високи температури, напрежения и честоти, като същевременно ограничават импулсните загуби, което помага да се увеличи енергийната плътност и ефективността на вашата система. Базираните на SiC решения минимизират изискванията за резервиране на устройството и осигуряване на охлаждане, като допринасят за намаляване на размера, теглото и цената на системата в сравнение с традиционните решения.
Базирано на над двадесетгодишния ни опит в разработката, проектирането и поддръжката на SiC прибори и силови системи, нашето богато портфолио от mSiC™ решения включва продукти с ненадмината устойчивост и производителност, осигуряващи най-ниски системни разходи, най-кратко време за пускане на пазара и най-малък риск.


Вижте как можем да ви помогнем да използвате SiC решенията бързо лесно и уверено.

 

microchip.com/SiC


Името и логото на Microchip и логото на Microchip са запазени търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2023 Microchip Technology Inc.
Всички права запазени. MEC2517A-BUL-09-23


Top