РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipДобавете свързаност към вашия проект Microchip осигурява поддръжка на богато разнообразие от кабелни и безжични комуникационни протоколи, включително периферия и решения, интегрирани в PIC® микроконтролери (MCU). Опциите за безжична свързаност включват: Wi-Fi®, Bluetooth® , 802.15.4/ZigBee®, както и фирмения безжичен мрежов протокол MiWi™. Сред поддържаните мрежови протоколи са още USB (device, host, OTG и хъбове), Ethernet, CAN, LIN, IrDA® и RS-485. За всички тези протоколи са осигурени безплатни софтуерни библиотеки, ценово ефективни развойни платформи и безплатни мостри. microchip.com/connectivity Името и логото на Microchip, логата на Microchip и PIC са регистрирани търговски марки, а MiWi е търговска марка на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2014 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00001742A. MEC0001Bul06.14

Top