РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, юни 2015 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2015 > MicrochipMicrochip, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MicrochipXLP микроконтролери със свръхниска консумация удължават работата на батерии Ниска консумация в Sleep режим и различни източници за изход от него Ток в Sleep режим - само 9 nA Рестарт при намаляване на захранващото напрежение - само 45 nA Часовник за реално време - само 400 nA Нисък ток в динамичен режим Само 30 μA/MHz Енергоефективно изпълнение на инструкциите Богато портфолио от XLP микроконтролери 8–100 извода, 4–128 KB Flash Богато разнообразие от корпуси, включително chip scale Щадящи батериите функции Продължителност на работа на батерии над 20 години Работа при спад на напрежението до 1.8V с аналогови функции и самозаписване Нискоенергиен контрол за надеждна работа (BOR, WDT) Гъвкава периферия Интегрирани USB, LCD, RTC и функции за сензори на допир Избягват се скъпите външни компоненти Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.© 2015 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00001746B. MEC2006Bul04/15 www.microchip.com/xlp

Top