Microsoft Dynamics AX 2012 R3 предоставя гъвкавост на складовите и транспортни процеси

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

ПОДОБНИ СТАТИИ

Предлаганата от LLP Dynamics/XAPT ERP система Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е последната версия на продукта, като в нея за пръв път са разработени като отделни модули "Управление на склада" и "Управление на транспорта", които са свързани помежду си.

Новият модул за управление на склада помага на организациите да бъдат гъвкави и да предоставят още по-богат избор на своите клиенти. Складовите процеси вече са напълно автоматизирани, което спомага за понижаване на оперативните разходи и вследствие по-ниски крайни цени за потребителя.

Решението позволява модернизирано проследяване на работните процеси, следене на наличности по локации в склада, поддръжка на мобилни складови устройства. Ръководителите на складове получават по-голяма видимост и възможност да контролират ефективно и да управляват наличните стоки, да контролират качеството и операциите по комплектоване на артикули от склада, да реагират на всяка промяна в бизнес изискванията.

Функционалността за мобилните устройства дава на складовите работници прецизност при преглеждането на стоки и подобрено изпълнение при комплектоването и заделянето им. С баркод скенерите се повишава качеството на управление на материалите в склада. Microsoft Dynamics AX позволява създаване на нови менюта за всеки потребител или група потребители, промяна в дизайна и цветовете, регистър за грешки и действия.

Чрез модула за управление на склада е подобрено проследяването на стоки чрез регистриране на серийни номера в процеса на комплектоването. Също така се поддържат и управляват наличности на база срока на годност.

Оптимизирано е транспортирането чрез разпределение по контейнери на пратките, включително калкулации за обем и тегло на превозваните стоки. Лесно се направляват отказани поръчки за продажби, като системата изчислява и предлага най-гъвкавата организация по отношение местоположението на стоките в склада и зоните.

Управлението на транспорта е другият модул във фокус на версията Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Той съдържа функционалности за глобално планиране на транспортирането и изпълнението му.

Производствените компании, дистрибуторите и търговските компании ще могат да се възползват от система за управление на транспорта, която поддържа изменящите се и увеличаващи се бизнес потребности. Решението помага на контрагентите да предоставят точната услуга на клиента на точната цена, да изпълнят и надхвърлят очакванията му.

Бизнес и IT потребителите имат възможност да получат по-добра видимост и контрол посредством рейтингова структура, която се конфигурира от потребителя. Модулът е лесен за конфигуриране, като позволява интуитивно планиране на транспортирането, следене на входящи и изходящи пратки и консолидирането им. Товарите могат да бъдат групирани по предварително зададени показатели. Поддържа се управление на дневника на шофьорите, както и история на регистрацията им при тръгване и връщане.

На практика двете нововъведения в Microsoft Dynamics AX усъвършенстват системата и позволяват както на ръководителите, така и на работниците в складовите пространства и в транспортната мрежа да изпълняват още по-качествено и с по-голяма лекота задълженията си.

Юлиан Венев, Marketing Executive,
LLP Dynamics/XAPT

ЕКСКЛУЗИВНО
Top