РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, юли 2017 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017 > Михамакс ИнженерингМихамакс Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Михамакс Инженеринг
Производство на системи за прахоулавяне и пневмотранспорт

 

МИХАМАКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
гр. Пловдив, бул."Васил Априлов "163
Тел.: +35932940539
E-mail: office@mihamax.com
Internet: www.mihamax.com

 Top