РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МИКРОДИС ЕЛЕКТРОНИКСublox locate, communicate, accelerate Нов Firmware Нови функционалности Локация базирана на ТРИАНГУЛАЦИЯ u-blox CellLocate LEON GSM модул LISA UNTS модул Примери за използване: - ако колата е в гараж, не е необходимо да включвате GPS (загуба на енергия). За да проверите дали автомобилът е преместен или не, функ- цията CellLocation е напълно достатъчна - ако GPS сигнал не е на разпо- ложение (като в подземен гараж), обикновено има наличен GSM сигнал. С помощта на CellLocation можете да получите информация за приблизителното местоположение на вграденото устройство, бази- рано на модулите, на Ublox от серията LEON. LISA UMTS МОДУЛ LISA - най-малкият UMTS модул в света, с размери (22,4х33,2мм). Няколко Пин съвместими версии, за бърза комуникация (пълно HSPA), по-бавна с HSDPA, и M2M решения, с и без voice, позволяващи ценова опти- мизация според нуждите и прило- жението. Други функционалности - CellLocate, in-band модем, A-GPS. Също така бърз SPI интерфейс за бърз трансфер на данни в приложения без USB. Лесна интеграция (на една и съща платка) за двата модула LEON и LISA - дизайна на двата модула позволява проектирането само на една платка за GSM и UMTS, което предоставя възможност използването на необходимата функционалност при нужда. AMB8567-M позволява безжична връзка на стандартни места (с импулсен изход) към безжична M-Вus/OMS радио мрежа. Това дава възможност за лесно безжично измерване на газ, вода или приемане на данни от електромери, дори и при старите модели. Форматът на предаваните данни може да бъде свободно конфигуриран. Входът и импулсния интерфейс се захранват от интегрираната батерия. В зависимост от условията на работа и конфигурацията на устройството във времето, животът на батерията може да достигне повече от 12 години. Устройството поддържа и двете възможности - свободни импулсни изходи и изходи с отворен колектор. Микродис Електроникс ЕООД тел. 02/ 42 111 24, факс 02/ 42 111 23, microdis.bg@microdis.net www.microdis.net

Top