РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Металообработка, септември 2021 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Металообработка, 2021 > МилкоМилко, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Металообработка, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МилкоСТАБИЛНА
КОНСТРУКЦИЯ

ВИСОК КЛАС
НА ТОЧНОСТ

АМ-1000
ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР


ПРЕДИМСТВА

• Високопроизводителна машина

• Висока прецизност на механична обработка

• Надеждна и ефикасна машина за обработка на високо технологични детайли

• Подготовка за работа с 4 ос и 4 и 5 ос, което позволява обработка на сложни детайли като дизайнерски повърхнини, инструментална екипировка и др.

• Ход по оси Х, Y, Z 1020/510/510 mm

• Наличие на помпа с високо налягане

• Високоефективен дизайн на инструменталния магазин с 24 позиции, осигуряващ бърза и надеждна система за смяна на инструментите

АМ-1000 Е ОБОРУДВАНА С МАНИПУЛАТОР ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ
МАГАЗИН, ОСИГУРЯВАЩ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА БЪРЗИНА, КАКТО И СЪС
СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА СТРУЖКИТЕ.


Машината гарантира високопроизводително, стабилно и надеждно изпълнение на механичната обработка.
Обработващият център намира широко проложение при производителите на части, изискващи висока точност на обработка, както и в леярската промишленост, автомобилостроенето, шприц форми и други.

Изцяло оправдава очакванията на клиентите за висока прецизност и ефективност на механичната обработка срещу достъпна цена.МИЛКО ЕООД
4230 Асеновград
ул. Козановска 11
T.: 878 88 88 00
info@milco.bg
sales@milco.bg

www.milco.bg


Top