Мипапласт залага на високотехнологичното оборудване и богатия асортимент

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Фирма Мипапласт е основана през 1989 г. в Благоевград и е 100% частна собственост. Дейността й е в сферата на леката промишленост (химия) - производство на пластмасови изделия за еднократна употреба (чаши, кофички, опаковки и др.).

Първоначално, още при създаването си, фирмата произвежда единствено пластмасови чаши за кафе от машина, специално конструирана от създателите на Мипапласт. Впоследствие въвежда допълнителни мощности за производство и на други пластмасови изделия. Понастоящем фирмата притежава

фабрика за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба
разположена на площ над 1500 кв. м, разполагаща с всички технологично необходими машини и съоръжения за функционирането на едно модерно предприятие. Мипапласт има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, рег № 040-295/13.17.2011 г.

В процеса на развитие на дейността си фирмата изменя продуктовия асортимент, който произвежда, поради различни фактори като сезонност на част от продуктите, непрекъснато изменящото се търсене на пазара и други.

„Към момента Мипапласт заема голям пазарен дял в своя бранш на територията на България, защото предлага на всички клиенти само качествени продукти, произведени от материали с доказано качество. Стреми се да изпълнява всички поръчки, а това е възможно благодарение на високопроизводителните машини, които притежава, и възможността за пренастройката им в зависимост от поръчката.

Модернизирането на производството и удовлетворяването на клиентите са приоритети и основни цели за фирмата”, заявяват от фирмата. Изгражда дистрибуционна мрежа на територията на България и така разширява пазара си, стимулира продажбите и утвърждава фирмената марка на своите продукти.

В процеса на развитието си фирмата непрекъснато въвежда нови мощности и високопроизводителни машини и 10 г. по-късно извършва първия си износ. В момента продукцията се реализира главно на вътрешния пазар - около 70%, а останалите 30% на външния пазар. Износът е насочен главно към Италия, Румъния и страните от Балканския остров.

„Основна цел на Мипапласт е да запази позиция си на българския пазар и да разшири своите пазари, като се насочи към нови, извън България, на територията на Централна Европа. Така ние целим да умножим броя на потенциалните клиенти отвъд националните граници и да увеличим своите бизнес възможности”, коментират от дружеството.
Компанията разполага с

фолийни линии, термоформовъчни и печатащи машини
Мипапласт произвежда фолио и за собствените си нужди, тъй като цикълът на технологичния процес е затворен. Фолиото е от различни материали като полипропилен (PP), полистирол (PS) или (PET). Дебелината и ширината на фолиото може да е различна, в зависимост от зададените параметри.

Всяка една от машините разполага със сертификат за качество. Това са високотехнологични модерни машини, някои от които последно поколение в своята категория. Печатащите машини са с шестцветен офсетов печат. „В зависимост от поръчаното количество изготвяме клишета за наша сметка. За изработването им работим с една от най-реномираните фирми в България”, споделят от компанията.

През есента на 2013 г. Мипапласт пусна в експлоатация нова инсталация за производство на кофички за кисело мляко. Производствената линия е от най-ново поколение и гарантира високо качество на произведените изделия, категорични са от Мипапласт.

Ежегодно всички продукти се подлагат на изследвания съгласно Наредба 2/23.1.2008 г. - за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите.

Всички суровини и материали, които се използват за производството и пакетирането на изделията, се доставят със сертификат за качество, техническа спецификация, информационен лист за безопасност, декларация за съответствие. Всички произведени изделия се съхраняват в сухи и закрити складови помещения, без пряко въздействие на слънчева светлина. Така се запазва и цялостта на опаковката на продуктите.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top