Полимер Концепт, Радослав Донев: Мислим за по-сериозно навлизане на европейските пазари

Инструменти, материалиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2020 • 03.09.2020

Радослав Донев, управител на Полимер Концепт, пред сп. Инженеринг ревю

Представете накратко компанията пред читателите ни.

Полимер Концепт е основана в началото на 2017 г. с офис в София и складове в София и Пловдив. Ние сме семейна фирма и повече от 14 години събираме опит в дистрибуцията и търговията с термопластични еластомери, инженерни пластмаси и мастербачи. Стремим се да имаме личен контакт като основа за изграждане на дългосрочни и устойчиви партньорства с клиенти и доставчици. Компактната ни структура позволява гъвкавост при взимането на решения, което в комбинация с натрупания опит дава възможност да реагираме своевременно и адекватно при възникване на въпроси, свързани с технологията при използването на нашите продукти или специфики на производственото оборудване. Стараем се да съдействаме във всяка една ситуация, което се оценява високо от клиентите ни. Доставчиците ни имат безупречни системи за контрол на качеството, които позволяват да се поддържат най-високите изисквания на автомобилната, медицинската и хранителната индустрия. Предоставяйки качествени продукти, кратки срокове за доставка и грижа за клиента, ние покриваме всички компоненти за един успешен бизнес.

Коментирайте условията на пазара в сектора у нас и в Европа. Как оценявате влиянието на кризата с COVID-19 върху индустрията?

От наблюденията ми на пазара мога да кажа, че има съществени разлики между европейските клиенти и част от клиентите в България. Европейските клиенти поставят качеството на първо място и са готови да плащат по-висока цена, но да минимизират риска от проблеми в производството. От друга страна, голяма част от българските производители виждат цената като основен критерий и доста често не проследяват цялостните разходи при използване на нискокачествени продукти. Зад този начин на мислене стои логично обяснение повечето пазари за продуктите, произведени в България, са в Западна Европа, но търсенето на български или източноевропейски стоки е не защото няма производства в Западна Европа, които да задоволят пазара, а защото очакванията са цената на източноевропейските стоки да е по-ниска. Тоест, цената на продукт, произведен в България, се съпоставя не с цената на германски еквивалент, а с цената на продукт, произведен в Китай.
Относно кризата с COVID-19, един от клиентите ни, който е част от най-голямата индустриална група в Австрия, сподели, че за първо четиримесечие на 2020 г. бележи спад от 60% спрямо същия период на 2019 г. Ударът върху някои сектори е колосален. Пример е автомобилната индустрия, но медицинската, опаковъчната промишленост и т.н. ще генерират сериозни печалби.

По какъв начин все по-строгите изисквания за устойчивост променят бизнес моделите на производителите на пластмаси?

Строгите изисквания доведоха до свиване на някои сектори и до развитие на други. Някои големи производители на суровини ударно започнаха през 2018 г. да закриват производствата си за полистирол и да разкриват полиетиленови мощности, тъй като полистиролът е по-трудно рециклируем. Компании започнаха да инвестират в оборудване за деполимеризиране на полистирол при 400-450°C. Появиха се разработки за оборудване, което рециклира полиетиленов отпадък, като освен че го разделя цветово, го прави и годен за контакт с храни. Биополимерите така и не се развиха толкова, колкото се предвиждаше, поради високата цена, прекалено краткия допустим времеви интервал между производството на суровината, формоването и използването от потребителя. Рециклиращите компании определено ще са тези, които ще реализират ръст от промените в европейското законодателството. Всяка такава промяна води до прогрес, но за съжаление рециклирането в Европа ще е като буря в чаша вода по отношение на опазване на околната среда, ако Азия и Южна Америка не поемат в същата посока.

Какви са приоритетите ви за развитие в дългосрочен план? Планирате ли разширяване на партньорската си мрежа?

Изграденото доверие с нашите партньори и качеството на продуктите, които предлагаме, ни мотивира и ни дава възможност да мислим за по-сериозно навлизане на европейските пазари. Доскоро бяхме фокусирани върху пазара на Балканите, но смятаме, че дойде моментът, в който имаме знанията, уменията и визията да приложим нашия бизнес модел в по-голям мащаб. Вярваме, че ще успеем да надградим постигнатото до момента. 

   

гр. София, пк 1614
ул. Борислав Огойски 1В
office@polymerconcept.bg
тел.: +359 885 809 559

www.polymerconcept.bg


Други рекламни публикации на Полимер Концепт
Top