Mitsubishi Electric Europe, Пьотр Тинор: Ехнатон е надежден партньор, на когото си струва да се довериш

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2022 • 19.05.2022

 

Интервю с Пьотр Тинор, мениджър продажби за Югоизточна Европа в Mitsubishi Electric Europe

Пьотр Тинор работи в Mitsubishi Electric вече над 15 години. Започва в компанията като инженер по техническата поддръжка на някои от най-високотехнологичните фирмени продукти, включително роботи и системи за управление. Следващият етап от професионалното му развитие го довежда в маркетинг отдела. Благодарение на обширните си познания за портфолиото на Mitsubishi Electric, получава възможността да заема длъжността продуктов мениджър, отговорен за категория роботи. Днес, в качеството си на мениджър продажби за Югоизточна Европа, се грижи за изграждането на ефективни продажбени канали и установяването на надеждни взаимоотношения с дистрибутори, интегратори и технологични партньори на компанията.


В Ехнатон наскоро отпразнувахме своя четвъртвековен юбилей. Почти цялата история на фирмата ни е свързана с Mitsubishi Electric – партньори сме повече от 23 години. Какво стои в основата на нашето успешно дългосрочно сътрудничество и лесно ли се поддържат здрави и надеждни междуфирмени отношения?

Активно подкрепяме всички свои партньори, с които споделяме общи ценности. За нас са важни високият професионализъм и доброто познаване на местния пазар. Ключов е и ангажиментът да се осигуряват на клиентите първокачествени технологии и решения. Изключително много ценим сътрудничеството си с опитните професионалисти от екипа на Ехнатон и сме впечатлени от готовността ви да познавате всеки продукт от портфолиото на Mitsubishi Electric в дълбочина.
В нашата компания поначало се стремим към стабилност и устойчивост, фокусираме се върху дългосрочните бизнес взаимоотношения. Неслучайно е и мотото ни "Глобален партньор – местен приятел", което възникна именно в обобщение на подобни партньорства, изградени на базата на съвместна работа и взаимна подкрепа. Заедно можем по-добре да отговорим на клиентските очаквания и пазарните предизвикателства, които срещаме по пътя си.


Как оценявате приноса ни за стратегическите цели на Mitsubishi Electric и развитието ни като ваш партньор и като фирма на местния и международния пазар?

През последните години сме свидетели на непрекъснато повишаване компетенциите на специалистите от Ехнатон в областта на внедряването на високотехнологични роботизирани решения и по-конкретно – на комплексни роботизирани станции. Компанията ви реализира значителен ръст в продажбите на роботи, вероятно благодарение на неотдавна откритото звено за роботика.

Радваме се да видим, че Ехнатон се развива в много направления, което гарантира успешното ѝ функциониране на пазара. Голям плюс за фирмата е, че се съсредоточава върху устойчивия растеж и инвестициите в опитни инженери. Така предлагате не само висококачествени продукти, но и пълна следпродажбена поддръжка, сервизно обслужване и инженеринг.

Не на последно място искам да спомена и факта, че в Mitsubishi Electric особено ценим колаборацията с нашите сътрудници, които се придържат към принципите на лоялната конкуренция. Всичко това прави Ехнатон надежден партньор, на когото си струва да се довериш.

 

В контекста на нарастващата дигитализация, какви са перспективите пред глобалната индустрия в следващите години? Какво предстои на българския промишлен сектор в частност?

Живеем в много динамични времена, в условия на сериозна конкуренция. За производствените предприятия това означава, че трябва да бъдат все по-конкурентоспособни и гъвкави, без обаче драстично да повишават разходите си, особено тези за труд. Същевременно сме свидетели на впечатляващ напредък в сферата на ИT технологиите. Благодарение на това можем ефективно да адресираме настоящите потребности на индустрията и да ѝ осигурим конкурентни предимства посредством синергията между роботика, автоматизация и ИТ.

Дигитализацията има една особеност – тя е процес, изискващ интелигентен подход. По-добре е да се действа стъпка по стъпка, което означава, че фокусът ни е върху проекти с нисък риск и висока възвращаемост на инвестицията. Наред с технологичните подобрения, модерните заводи въвеждат усъвършенствани процедури и методики на работа, а не на последно място – и осъвременена организационна култура.

Бъдещето се случва тогава, когато индустрията оптимизира производствените си процеси с помощта на иновативни средства за събиране и обработка на данни, а не само посредством модернизация на машинния парк. От друга страна, Industry 4.0 реално не би трябвало да се счита за революция, а по-скоро за еволюция. Постепенното и непрекъснато надграждане на технологичното ниво, и то в правилната посока, реално е ключът към дигитализацията.

 

Сред най-добрите примери за успешното ни сътрудничество са двете лаборатории по автоматизация и роботика в Техническия университет в София и филиала му в Пловдив, изградени с последно поколение оборудване на Mitsubishi. С какво завоювахме пълното ви доверие и подкрепа още от самото началото на проекта?

Считаме проекта в Техническия университет – София за наша обща инвестиция в бъдещето на инженерните кадри и повишаването на образователните стандарти в страната. Изграждането на такива лаборатории дава на младите хора шанс да получат достъп до технологии от последно поколение, което прави възможна по-сериозната им по-нататъшна ангажираност с развитието на технологичния сектор в България.

Ехнатон вложи своите усилия и капацитет в реновирането на лабораторните съоръжения, а Mitsubishi Electric осигури оборудването при много атрактивни условия. Удовлетворение е да видиш как благодарение на взаимното доверие такива амбициозни образователни проекти могат да бъдат реализирани на практика.

 


 

 

 

www.akhnaton.biz

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top