Млекопреработвателната промишленост в България

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2011

Млекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в БългарияМлекопреработвателната промишленост в България

ПОДОБНИ СТАТИИ

Инженеринг ревю представя:

Млекопреработвателната промишленост в България

Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, продължава подетата инициатива да представя различни производствени сектори в България. Настоящата тема на рубрика „Във фокус” включва някои от най-динамичните в технологично отношение предприятия, работещи в областта на млекопреработвателната промишленост у нас. Подредени по азбучен ред, фирмените профили хвърлят светлина върху производствените практики, контрола на качеството и последните технологични новости в производството.
Темата е реализирана с помощта на Асоциация на млекопреработвателите в България и списание Мляко Плюс, на които екипът на списание Инженеринг ревю изказва специални благодарности.

Компанията Бор-Чвор
има 10-годишен опит в преработката на мляко. Мандрата е разположена в полите на Родопите и е оборудвана изцяло с модерна техника за прием и преработка на мляко, специално проектирана за технологиите, които фирмата внедрява. По линията на целия производствен цикъл се осъществява непрекъснат контрол на чистотата и качеството на продуктите. „Произвеждаме широк кръг продукти от краве и овче мляко, което е наложило фирмата като една от водещите компании на пазара на млечни продукти в България”, разказват от Бор-Чвор.
Компанията реализира продукцията си на вътрешния пазар, като е контрагент на големи търговски вериги и складове. „Качеството на продуктите е от изключителна важност в процеса на събиране на суровото мляко и преработката му”, заявяват от компанията. „Ежедневно нашите специалисти се грижат само млеката с най-високо качество да се преработват и достигат до консуматорите на млечните продукти. Всеки ден се правят множество анализи, които гарантират качеството на процесите и технологията, продуктите и сигурността на взимане на решения. Входящият контрол на суровото мляко и другите материали гарантира, че единствено качествени суровини и материали ще бъдат вложени в производството. Контролира се всяко ниво и етап от технологията на преработка на млякото. Всяка една партида готов продукт се анализира, преди да достигне търговската мрежа”, допълват от там.
Бор-Чвор запазва натуралните преимущества на своите продукти чрез 7-степенната система за контрол на качеството, съобразно стандартите и разпоредбите на европейската хранителна индустрия, както и системите за контрол на качеството – GMP и НАССР, гарантиращи проследимост на сурово мляко през процесите на събиране, преработка и дистрибуция до търговската мрежа. От компанията уверяват, че компанията осъществява строг контрол, който включва: ежедневен тест във всяка ферма-доставчик; тест на независима лаборатория при закупуване на млякото; тест при товарене и транспортиране; тест на „входа” на завода; 170 ежедневни физикохимични, биохимични и микробиологични теста; тест при пакетирането, както и тест на „изхода” на завода.

Димитър Маджаров - 2
присъства вече повече от 20 години на българския пазар. Създадена е през 1991 г. като търговска фирма на хранителни продукти,  през 1999 г. започва производството на млечни продукти. Днес Димитър Маджаров – 2 е собственик на две предприятия – за месопреработка в гр. Пловдив и за млекопреработка в гр. Стамболийски.
Производствената гама на млечните продукти включва: бяло саламурено сирене от краве, овче и биволско мляко; кашкавал от краве, овче и биволско мляко; краве масло; извара; катък от краве, овче, козе и биволско мляко; крем-сирене със сметана, с копър, с орехи. Част от продукцията, основно различните видове бяло саламурено сирене, е предназначена за износ.
До края на 2003 г. и в двете предприятия са въведени ДПП и от края на 2005 г. – система НАССР. Въведена е система за управление на качеството ISO- 9000:2000. “Днес основна задача на фирма Димитър Маджаров – 2 е да гарантира постоянно качество на произвежданите продукти при спазване на строга технологична дисциплина и висока хигиена. Понастоящем Димитър Маджаров – 2 е една стабилна и добре развиваща се фирма, в която работят над 250 добре обучени и квалифицирани работници, технолози и административен персонал”, обявяват от фирмата.
Дистрибуцията на компанията включва всички големи търговски вериги. Освен това работи и с дистрибуторски складове в по-големите градове. Представители на компанията заявяват за сп. Инженеринг ревю, че в бизнес плановете на фирмата влизат закупуване на модерна разфасовъчна техника и предлагане на нови видове разфасовки, както и предлагане на нови групи асортименти, отговарящи на потребностите на бързо развиващия се български пазар. Предстои и въвеждане на стандарт IFS или BRC.
„През 2010 г. се изгради нова сграда, в която се инсталира ново оборудване за производство на пара, сгъстен въздух, добиване и третиране на вода за производствени и санитарно-битови нужди”, разказват специалисти от фирма Димитър Маджаров -2. „Монтира се също и дизелов генератор за производство на електроенергия, с което се постигна пълна независимост на производствения процес от външни фактори”, допълват от компанията.
От фирмата-производител споделят, че пускането през 2011 г. в действие на ново технологично оборудване за производство на кашкавал - агрегат за формоване на кашкавал, е допринесло за повишаване на производителността и качеството на готовата продукция.
Новото оборудване, което е въведено в експлоатация, е намалило проблемите и аварийните спирания, повишила се е енергийната ефективност и ефективността на производствените линии.
„Производството на млечни продукти изисква висока степен на хигиена, сигурност и надеждност на всеки етап от технологичните процеси”, категорични са от Димитър Маджаров -2, „затова всички процеси при управлението на производството на млечните продукти и енергийните ресурси са автоматизирани”.
От компанията заявяват, че в бъдеще предстои внедряването на нови технологии и технологично оборудване с цел повишаване на асортиментната гама, конкурентоспособността и завоюването на нови пазари.

Ел Би Булгарикум
приема като своя мисия съхраняването на традицията за производство на оригинални български млечни продукти, усъвършенстването на технологиите, разработването на нови поколения закваски и формули за здравословни храни, заявяват от компанията.
Водещите позиции на дружеството в млекопреработвателния сектор в България се дължат на съчетаването на изпитани във времето български рецепти с модерните технологии и научните изследвания.
Ел Би Булгарикум разполага със специализирани лаборатории, в които се извършва цялостен физико-химичен и микробиологичен анализ и контрол: извършване на цялостен физико-химичен и микробиологичен анализ на мляко, млечни продукти, суровини и материали, използвани при преработка на млякото и по време на тяхното съхранение; контрол на параметрите от технологичните линии на производство на закваски и основни млечни продукти; контрол върху хигиената на персонала, зает пряко в производството на млечни продукти; контрол върху хигиенното състояние на съоръжения, повърхности, въздух, вода в производствени, складови и хладилни помещения; контрол върху концентрацията на миещи и дезинфекционни препарати и ефективността от тяхното приложение. Резултатите от проведените анализи и контрол се завеждат в дневници, в съответствие с изискванията на Добрите производствени практики и система HACCP.
„В Ел Би Булгарикум е въведен богат комплекс от аналитични системи за оценка на благоприятния ефект на млечнокиселите бактерии спрямо повишеното кръвно налягане, способността на определени щамове да понижават нивото на холестерола, стимулирането на имунната система. Изследват се биоактивните пептиди, подобряващи усвояването на калция от храната и по този начин допринасящи за заздравяване на костната плътност, оценява се потискащият ефект спрямо вредни бактерии”, коментират от компанията.
Ел Би Булгарикум притежава богата колекция от млечнокисели бактерии, изолирани от традиционни млечни продукти и природни източници, а също и бифидобактерии с човешки произход. Това е една от най-богатите колекции в света по брой и разнообразие на щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus - над 300. Съхраняват се и щамове на Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei ssp. casei, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis. От групата на лактококите фирмената колекция притежава щамове на Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris и Lactococcus lactis ssp. diacetilactis.
Групата на Streptococcus salivarius ssp. thermophilus обхваща повече от 350 щама, изолирани от сурови млека, млечни продукти и растения. В LBB Колекцията се съхраняват уникални симбиотични закваски за традиционно българско кисело мляко, закваски за бяло саламурено сирене, кашкавал и масло, създадени от специалистите в Ел Би Булгарикум.
Културите от LBB Колекцията се съхраняват замразени в течен азот и в лиофилизирано състояние. LBB Колекцията е постоянен обект на научно-изследователска дейност и непрекъснато се обогатява с новоизолирани щамове млечнокисели бактерии.

Фирма Лактина
е създадена през 2000 година. Офисът и производствената база се намират в гр. Банкя, на 10 км от София. Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и производство на активни субстанции, стартерни култури (закваски) и други биологично активни продукти на млечна основа.
Екипът на фирмата е формиран от учени и специалисти с богат професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури. В изградените микробиологичен и физикохимичен център в Лактина се извършват анализи и научни разработки на продукти и технологии под ръководството на висококвалифицирани учени и производствени специалисти с дългогодишен опит в областта на млечната индустрия, медицината и микробиологията. Изследователският екип на фирмата в момента включва четирима научни работници с докторска степен и трима технически асистенти с многогодишен лабораторен опит. Производственият процес се провежда и контролира от квалифицирани оператори и технически персонал.
Източниците за изолиране на щамове млечнокисели бактерии в колекцията на Лактина са природни източници и млечни продукти, приготвени при домашни условия без използване на индустриални култури. Колекционната база на Лактина включва основно: термофилни хомоферментативни лактобацили; термофилни млечнокисели стрептококи и мезофилни лактококи и лактобацили.
Изолирането на млечнокисели бактерии от групата на термофилни млечнокисели бактерии - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, продължава постоянно с цел обогатяване природния генетичен фонд на колекция Лактина.
Оригиналният състав на културите за кисело мляко включва участието само на Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus.
Към млечнокиселите бактерии, изолирани и охарактеризирани от третата група – мезофилни култури, са включени основно изоланти от сурово мляко и млечни продукти, произведени при домашни условия от непастьоризирано мляко, кисела суроватка, фуражи и пр. Щамовете млечнокисели бактерии Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, участващи в състава на закваските за кисело мляко, както и щамовете Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, участващи в състава на пробиотичните продукти са депонирани под патентна защита в Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури, разказват от компанията.
В технологично отношение Лактина разполага с:
l Автоматизирана ферментационна система 3С, снабдена с компютърно управление и оригинален софтуер за управление и контрол;
l Автоматизиран промишлен лиофилизатор EPSILON2-500D, Martin Christ;
l Лабораторен лиофилизатор 20C 2M, Martin Christ;
l Пакетажна машина с подаване на азот под налягане BETA-FEST;
l Мелачна машина, Jiangyin Xinda Pharmaceutical & Chemical machinery;
l Инсталация за физикохимични анализи, VELP Scientifica;
l Микроскоп, Kruss;
l Микроскоп OLYMPUS CX31 снабден с дигитална камера ALTRA20;
l pH-метър MP220 METTLER Toledo;
l Лабораторни аналитични везни METTLER Toledo;
l Анализатор на мляко Lactoscan, Milkotronic;
l Фризер за дълбоко замразяване на биологични материали Biofreezer, Forma scientific;
l Фризер за дълбоко замразяване на биологични материали SANYO, Ultra Low;
l Спектрофотометър JENWAY 6300;
l Лабораторна сушилня LABORBIO;
l Дестилатор EK3004 LABDIST;
l Биологични инкубатори Binder;
l Стерилен лабораторен бокс FASTER Bio60, Burdinola.

Май Дей
е компания, предлагаща своята продукция както в България, така и в над 17 страни в Европа и Азия. Предприятието e одобрено в първа категория и е в списъка за търговия с храни със страните членки на ЕС и за износ в трети страни. Притежава и лиценз за износ за страните от Руската федерация. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008 и HACCP от 2004 г. и пресертифицирана през 2007 г.
Към настоящия момент в Май Дей работят 250 висококвалифицирани служители. От тях 125 са заети в производството на 3-сменен режим. Заводът в София има 3 линии за производство на продукти по UHT технология – линия за производство на сметани за кафе, втора - за производство на прясно мляко и готварски сметани, и трета - за производство на продукти в големи bag in box опаковки.
През май 2006 г. Май Дей стартира производство на пастьоризирани млека, кисели млека за пиене и ароматизирани пресни млека в РЕТ бутилки под марката Май Дей.
„За нас е от изключително значение да продължим да развиваме една успешна компания, каквато е Май Дей”, разказват от фирмата. „Стратегическият ни бизнес план включва налагане на компанията като социално отговорна фирма, отговаряща на европейските стандарти в бранша. Компанията ще продължи да подпомага българските фермери, за да осигури качествена продукция за своите клиенти”, допълват от офиса на Май Дей.
От компанията уверяват, че за ефективното провеждане на политиката по качеството, ръководството е определило следните основни цели по качеството:
- производство на качествени и безопасни хранителни продукти, чрез прилагане на ефективна система за входящ, текущ и краен контрол;
- утвърждаване и повишаване на заетия местен пазарен дял и разширяване на експортните пазари;
- осигуряване и поддържане на подходяща и безопасна работна среда и инфраструктура;
- ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси; 
- непрекъснато поддържане и усъвършенстване на Системата за управление на качеството и системата за осигуряване безопасността на произвежданите хранителни продукти (НАССР);
- разширяване на асортимента с цел по-пълно задоволяване нуждите на клиента.
За реализиране на тези цели и задачи, ръководството на Май Дей е разработило, внедрило и поддържа система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000 и Система за осигуряване и управление на безопасността на храните, включваща добри производствени практики (ДПП) и анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР).
Ежедневният контрол на суровините и материалите, използвани в производствените процеси, са част от входящия контрол, извършван от вътрешнозаводска лаборатория. „Критериите за оценка на доставчици на суровини са ясно определени и постоянно се актуализират с цел непрекъснатото повишаване на качеството на произвежданите готови продукти”, уверяват от Май Дей.
Процедурите по входящ, текущ и изходящ контрол на процесите в производството и внедрените комбинации от мерки за контрол изпълняват изискванията и прилагат седемте принципа и дванадесетте етапа за система за управление на безопасни хранителни продукти.

Мизия Милк
функционира и участва на пазара от 2001 година с богата гама от традиционни български млечни продукти. В портфолиото на дружеството са включени 2 марки и около 50 продукта с високо и постоянно качество. Гаранция за високото качество на произвежданите продукти е инвестиционната политика на предприятието в съвременно технологично оборудване, уверяват от офиса на компанията.
Разширяването на позициите (към настоящия момент пазарният дял на компанията е 5%) и стремежът за развитие са причината за стартирането на един нов проект през 2005 година, подкрепен и финансиран от Европейската програма САПАРД.
Проектът е първи по рода си в България, резултат от инвестиционната подкрепа бе внедряването на съвременно, високотехнологично и производително оборудване (APV, Primodan, Seital, Danfoss) в областта на мембранните технологии.
Това е довело до нарастване на капацитета – 120 тона на ден, асортиментната структура и модернизиране на съществуващите производства – цех Кисело мляко и Кашкавал, споделят от Мизия Милк.

Полидей-2, гр. Карлово
е създадена през 1991 г. с изцяло частен капитал. Компанията произвежда широка гама от висококачествени млечни продукти под търговската марка ДОМЛЯН. Основни направления в дейността на фирмата са производството на кисели млека, кашкавал, топени сирена, масло, извара и други.
Тенденцията на компанията е насочена към непрекъснато разширяване на продуктовото портфолио. Според производителите, млечните продукти ДОМЛЯН съчетават добрите традиции и съвременните технологии по европейските стандарти в преработката на мляко. Фабриката на фирма Полидей е изградена на собствен парцел в с. Домлян, община Карлово.
От компанията с гордост заявяват, че кашкавалът с марката ДОМЛЯН е номер едно в производствената листа на фирмата, а продукцията е на пазара от 15 години. “Успехът на продукта се дължи на традициите при производството му, състава на млякото от региона и други специфични особености”, споделят от Полидей-2.
“Иновативните технологии, внедрени в предприятието, гарантират традиционна рецепта и безупречна хигиена на производство. При приемане млякото се очиства през метални филтри и сепаратор–очистител, което е гаранция за предотвратяване на бактериално обсеменяване”, допълват представители на компанията.
С цел получаване на висококачествен и типизиран продукт, млякото се подлага на стандартизация. Това гарантира, че готовият продукт ежедневно е с еднакви органолептични и физико-химични показатели. „Решаваща роля за уникалните вкусови качества и аромат на кашкавали ДОМЛЯН е използването на бактериална закваска от специално селекционирани щамове млечно-кисели бактерии, адаптирани за суровината”, категорични са от компанията. „Продуктът се приготвя по традиционна българска рецепта чрез съвременни технологии и при строга хигиена”, допълват те.

Млекопреработвателното предприятие Пършевица
е най-високо разположената мандра в България – 1300 м надморска височина, на билото на Западна Стара планина. През 1993–1994 г. е изградено новото предприятие – Мандра Пършевица, собственост на фирма Зорови. То е сред малкото млекопреработватели в България, които притежават лиценз за износ в ЕС.
Мандра Пършевица има капацитет на преработка 300 тона суровина на денонощие. Разположена е на площ от 20 000 кв. м, като включва 12 000 кв. м производствена площ, 4500 кв. м хладилна площ и 3000 кв. м обслужващи сгради. Фирмата разполага с развита дистрибуторска мрежа на вътрешния пазар, най-мощно изразена в София, Северозападна и Югозападна България, а от тази година и в Централна и Североизточна България.
В Мандра Пършевица работят 170 квалифицирани специалисти, петима технолози, трима лаборанти, двама микробиолози и 300 изкупвачи.
Млякото се събира от различни райони на Северозападна, Централна и Северна България. Млекосъбирателните пунктове са снабдени с модерно оборудване, с необходимата апаратура за окачествяване на млякото още в присъствието на фермера. Фирмата подпомага 85 ферми с по-големи стада за тяхното развитие. Извозването на млякото се извършва със специализиран транспорт, оборудван с апарати и мобилна лаборатория, отчитащи точното му количество и температура. Млякото се транспортира до приемната рампа на предприятието, където се извършва необходимият контрол. Първо, за наличие на антибиотици и инхибитори, а след това – по различните физико-химични и микробиологични показатели. Едва след това се сортира за отделните видове производство. Целият процес – от постъпването на суровината до крайния продукт, се архивира и съхранява на магнитни носители за срок от 3 години. Предприятието разполага с изградена система за автоматичен контрол, събиране и съхраняване на информация от всички точки на производствения процес, като се започне от приемните съдове, пастьоризацията, премине се през заквасъчници, формовъчни агрегати и се стигне до хладилните камери за готовата продукция.Ключови думи: Млекопреработвателнa промишленост, Бор-Чвор, Димитър Маджаров, Ел Би Булгарикум, Лактина, Май Дей, Мизия Милк, Полидей-2, Млекопреработвателното предприятие ПършевицаTop