Mobil Serv SM - "кръвен тест" за здравето на индустриалното оборудване

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2018 • 29.11.2018

Mobil ServSM -

 

Една пълна кръвна картина в здравната лаборатория дава на човек представа дали е здрав и, ако има нещо смущаващо в жизнените му показатели, какви проблеми би трябвало да лекува.

По аналогичен начин лабораторният анализ на масла Mobil ServSM прави широкоспектърна диагностика на индустриалното оборудване и помага не само за навременната подмяна на смазочния продукт, но и за ранното установяване на потенциални технически проблеми.

 

Бързо и лесно

Анализът Mobil ServSM представлява лабораторно изследване на текущото масло, с което функционира дадена индустриална машина. На база изпратена проба в контейнер с QR код се разкрива точният състав на работещото масло: съдържание на твърди частици, вода, пълен списък на наличните химични елементи. След анализа на пробата потребителите могат да видят резултатите си в защитена онлайн система - на своя компютър, таблет или смартфон. Бързината е ключов фактор в Mobil ServSM.

 

3 лесни стъпки

Използването на уеб-системата Mobil ServSM е лесно и бързо благодарение на система от баркодове и QR кодове:

  1. На машината се прикачва баркод, генериран от системата Mobil ServSM. Той се регистрира в едноименното онлайн приложение, достъпно през компютър, смартфон, таблет. Създава се "профил" на машината, в който се въвеждат базови данни за нея;
     
  2. Взема се проба от използваното масло в стерилен контейнер, който предварително носи свой уникален QR код. Контейнерът се изпраща до лабораторията;

  3. На четвъртия ден в онлайн системата Mobil ServSM е достъпен докладът от целия анализ.

  4. В лабораторията могат да се изследват всякакви масла: от хидравлични машини, от компресори, от скоростни кутии, двигатели, турбини и др.

 

За смяна - или пък не?

Дали маслото има нужда от смяна - това е първият въпрос, на който моментално се получава отговор след пълния лабораторен анализ. Той установява наличието на промени във вискозитета на маслото, степента на замърсяване, оксидация и др. При отклонение от нормите маслото се нуждае от смяна, защото в противен случай може да доведе до увреждане на техниката.

Така например намаляването на вискозитета може да намали способността на маслото да предпазва оборудването. Високото ниво на оксидация пък може да доведе до задръстване на филтрите, увеличаване на вискозитета, а оттам и до повишаване на работните температури и прегряване.

Яснотата за състоянието и свойствата на маслото може да помогне по няколко начина:

• навременна подмяна на вече амортизираното масло, ако то е вече неподходящо за използване.

• при работа с висококачествени формули, проектирани за високо натоварване, може да се окаже, че смазочният продукт е запазил първоначалните си качества дори в края на периода за рутинна подмяна на маслото - в такива случаи то може да продължи да се използва, спестявайки разхода за ново масло.

 

Пълна "кръвна картина" на оборудването

Какво казва маслото за техническото състояние на машината - това е вторият важен въпрос, на който отговаря анализът Mobil ServSM. Съставът на маслото може да разкрие потенциални технически проблеми в машините.

Когато компонентите се износват, малки метални частици се смесват с маслото. Наличието им е сигнал за нужда от проверка. Например, ако в хидравлична преса има високо съдържание на частици желязо, това може да е знак, че даден компонент в пресата е позициониран неправилно, има високо триене и бързо износване. Ако проблемът бъде открит навреме, сервизният екип може да коригира позицията на сегмента, преди да е станало късно. Това спестява потенциалния бъдещ срив на машината, непредвидено прекъсване на работата и скъп ремонт.

Високите нива на азотни съединения в маслото обичайно пък говорят за дефектни уплътнения. Това води до ускорено окисляване, "втвърдяване" на маслото и увреждане на техниката.

 

Анализ + препоръки

Анализът Mobil ServSM информира чрез цветова легенда какви са изводите за състоянието на маслото. Полетата, маркирани в червено, са сигнал за тревога, жълти ивици - за повишено внимание, а зеленият код е знак за нормални показатели.

При наличието на жълти и червени кодове анализът обичайно включва и типови препоръки за действие при наличието на съответните проблеми в състоянието на маслото.
Тези типови препоръки подсказват на сервизните екипи къде е най-вероятно да има технически проблеми в оборудването, довели до съответното изменение в състава на маслото.

 

Снимки vs. тенденции

Важно е да се има предвид, че не всякога единичен тест може да е основание за вземане на решениел. Ценно e да се проследи потенциалното развитие, да се потърси тенденция. Това означава, че след разумен период от време, в зависимост от типа на оборудването, е желателно да се проведе втори лабораторен тест, който да разкрие дали проблемът търпи развитие и ако да - в каква посока.

Именно в този смисъл голямо удобство на Mobil ServSM е фактът, че всяка регистрирана машина има своя "профил" в защитената онлайн система, подобно на участник в социалните мрежи. В този "профил" систематично се натрупва историята от всички провеждани тестове. Благодарение на нея лесно се разкриват тенденции, касаещи "здравето" на индустриалното оборудване.

 


 

 

 

 

 

 

 

За повече информация:

Димитър Славов, Мениджър инд. продукти

Омникар БГ ЕООД

M.:+359886200051, slavov@omnicar.bg

www.omnicar.bg

Top