Мобилното, бордово теглоизмервателно оборудване спестява време и средства на потребителите

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Мобилното, бордово теглоизмервателно оборудване спестява време и средства на потребителите

Либра Инструментс предлага широка гама от мобилно, теглоизмервателно оборудване за промишлеността, което спестява време и допълнителни разходи за измерване масата на товарите на стационарни складови или автомобилни везни, както и излишни разходи при изграждане на временни или сезонни промишлени обекти.

Основните класове индустриални везни в това направление са транспалетни колички с вградени везни, мобилни кранови везни, бордови везни за мотокари и челни товарачи, мобилни автомобилни везни за цялостно и поосово измерване.

Предлаганите транспалетни колички с вградени везни улесняват логистиката при контрол на теглото на палетизирани товари, елиминирайки необходимостта от теглоизмерване на стационарна подова везна. Резултатът от теглоизмерването се визуализира на локален дисплей, както и на безжичен радиотерминал за допълнителна обработка и разпечатка на кантарна бележка или самозалепващ етикет.

Мобилните кранови везни с автономно захранване позволяват директно теглоизмерване на различни материали при товаро-разтоварната им дейност на самата кука на крана без използване на стационарна подова везна.

Резултатът от теглоизмерването може да бъде визуализиран на локален дисплей на самата кранова везна или на безжичен радиотерминал за допълнителна обработка и разпечатка на кантарна бележка или самозалепващ етикет.

Автоматичните бордови везни за мотокари и челни товарачи позволяват измерване на товара в движение без спиране на превозното средство. Основните ползи от това технологично достижение са следните: оптимално товарене на превозните средства в откритите рудници, производствените и складови бази; предотвратяване връщането на превозните средства от автомобилната везна за дотоварване и разтоварване; икономия на разход на гориво; разпечатка на кантарни бележки и справки; отчет на натоварените количества по радиоканал в реално време в централен сървър.

Мобилните автомобилни везни за цялостно и поосово измерване представляват система от леки, мобилни платформи за всяко колело на измерваното превозно средство, позволяващи теглоизмерване в полеви условия цялостно, по колооси или на всяко колело поотделно.

Основни предимства на системата са: предотвратяване на претоварването на колооси и възможните глоби за това, определяне на центъра на тежестта на превозното средство и баланс на товара, цялостно измерване в полеви условия без стационарна автомобилна везна за целите на търговските разплащания.

Предлаганите системи са с жична или безжична връзка между отделните платформи и мобилния теглоизмервателен терминал с вграден принтер. Безжичният вариант позволява цялостно теглоизмерване дори и на специални превозни средства с до 20 броя колела.

Основните изисквания на клиентите към такива класове мобилно теглоизмервателно оборудване са съответствието му с европейските директиви, дългата продължителност на автономното му захранване, наличие на безжични комуникационни интерфейси, както и неговата надеждност на работа и ергономичен дизайн.

Александър Григоров,
управител на Либра Инструментс


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: Либра Инструментс, Александър Григоров, теглоизмервателно оборудване, складови везни, автомобилни везниTop