Модернизация на монтажна линия и пуск на нова машина за лепене на капаци

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2022 • 24.11.2022

Модернизация на монтажна линия и пуск на нова машина за лепене на капаци
Модернизация на монтажна линия и пуск на нова машина за лепене на капаци

 

ОБЕКТ: СТАРТ АД – гр. Добрич, част от групата МОНБАТ

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: май – септември 2021 г.

ЦЕЛ: Mодернизация на монтажна линия за производство на батерии. Интегриране на нова машина за лепене на капаци към съществуващата линия.

РЕЗУЛТАТ: Подобрени са цялостната производителност и качествения контрол на произвежданите продукти вследствие на възможността за гъвкаво и бързо параметризиране на отделните звена, както и наблюдението на производствения процес в реално време. Постигнато е увеличено бързодействие и повторяемост на отделните манипулации, което резултира в значително съкращаване времето за пренастройка на машините. Разработена е и пусната в експлоатация нова, подобрена машина за лепене на капаци, тествана и валидирана съвместно с екипа на СТАРТ АД. Линията е интегрирана към заводската информационна система, като е подсигурен отдалечен VPN достъп.

 

Обхват на проекта

За подобряване на производствените процеси в СТАРТ АД – гр. Добрич, част от групата МОНБАТ, екип от опитни инженери на Ехнатон разработва проект, в резултат на който значително е модернизирана монтажна линия за производство на батерии, като към съществуващата линия е интегрирана нова машина за лепене на капаци.
За целта те инсталират и осигуряват софтуерно обезпечаване на програмируеми логически контролери (PLC) за управление на производствената линия. Добавен е човеко-машинен интерфейс (HMI) за мониторинг и диагностика на процеса. Реализирани са дейности по монтаж, пуск, настройка и интегриране на електрочастта на нова машина за термолепене на капаци. Тестовете, изпитанията и валидацията на новото управление инженерите на Ехнатон извършват съвместно с екипа на СТАРТ АД.

 

Решение и оборудване

В качеството си на официален дистрибутор и партньор на компании с лидерски позиции в областта на индустриалните технологии, Ехнатон е в състояние да обезпечи технически инженеринговите си проекти с най-съвременно и надеждно оборудване. За постигане целите на проекта в СТАРТ АД – гр. Добрич, са внедрени:

  • PLC система, базирана на Mitsubishi Electric IQ-F;

  • HMI операторски терминали на WEINTEK за диагностика, настройка и мониторинг на линията;

  • Система за управление на задвижвания (motion система), базирана на модули за управление на задвижвания IQ-F Motion Module FX5-40SSC-S и 3 броя серво системи MR-J4 на Mitsubishi Electric;

  • Система за управление на задвижвания (motion система), базирана на 3 броя серво системи MRJЕ на Mitsubishi Electric;

  • Електроапаратура на Schneider Electric.

 

Предимства и полза при експлоатация

За управление на линията се използват програмируеми контролери от най-ново поколение, което позволява гъвкаво и бързо параметризиране на отделните звена, както и наблюдение в реално време на процеса.

Серво задвижванията на Mitsubishi Electric осигуряват отлична скорост и повторяемост на отделните манипулации, съкращавайки същевременно и времето за пренастройка на машините за работа с различни видове батерии.

В тясно сътрудничество специалистите на Ехнатон и екипът на СТАРТ АД успяват да реализират възможността за интегриране на линията към заводската информационна система. Подсигурен е и отдалечен VPN достъп до системата на инженеринговия персонал, чрез който да се извършва надеждно и удобно диагностика и анализ на възникнали ситуации.


Предизвикателства при изпълнението на проекта

Поради специфичната задача за непрекъсваемост на производствения процес, инженеринговите екипи трябва да се справят в изключително кратки срокове. Цялостната дейност по монтаж, пуск и настройка е извършена в рамките на 10 дни.


Ние от фирма ЕХНАТОН

сме водещи експерти в индустриалната автоматизация. Нашата мисия вече 25 години е да създаваме цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители.

Основен подход в нашата работа е осигуряване на качество, коректност и прецизност в изпълнението.

Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти – със своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация.

 


 

 

 

www.akhnaton.biz

 

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top