Модернизиран бе центърът по програмиране на ЦПУ в ТУ-София

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2009

Оборудването е последна дума на техниката, заявяват от ЕСД България, РАИС и Сандвик България


  На 10 декември т.г. официално отвори врати модернизираният център за обучение по програмиране на цифрово-програмни управления (ЦПУ) в ТУ–София. Той е предназначен за обучение на студенти от катедра „Технология на машиностроенето и металорежещите машини” към МТФ. На събитието присъстваха преподаватели и студенти, представители на медии и партньори на трите компании, предоставили безвъзмездно оборудването – ЕСД България, РАИС и Сандвик България. “Обновяването на материалната база със съвременни машини с цифрово-програмно управление е проект, по който катедрата работи от три години. Повод за днешната презентация е последният етап от проекта, а именно оборудването на лабораторията с вертикален обработващ център М400, производство на фирма РАИС. Машината е със система за задвижване и управление на фирма HEIDENHAIN модел iTNC 530, предоставени от партньорите им в страната - ЕСД България. Само стойността на техниката, предоставена от ЕСД България възлиза на около  39000 EUR без ДДС”, заяви при откриването проф.

Георги Попов, ръководител на катедра “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”.
“Високо ценим участието си в проекта”, заявяват от РАИС. “Участието ни в този проект е стъпка към успешното ни сътрудничество с техническите университети в страната. Като една от малкото фирми, произвеждащи машини с цифрово-програмно управление у нас, ние разчитаме на кадри, подготвени именно в български университети. Затова ценим високо предоставената ни възможност и приемаме участието си в подобни проекти за свой морален дълг”, заяви г-н Нишан Бъздигян, управител на фирма РАИС. Той изказа своите специални благодарности към ректора на ТУ-София проф. Камен Веселинов, към проф. Георги Попов и към г-н Емил Минков, Управител на ЕСД България, благодарение на които е реализиран проектът.
В рамките на събитието, присъстващите имаха възможност да се запознаят с историята, предмета на дейност и част от продуктовата гама на фирма РАИС, представени от Нишан Бъздигян и Георги

Георгиев от РАИС.
Разгледани бяха техническите характеристики на вертикалните обработващи центри М300, М400, М500, М650, М800, предназначени за разнообразни металообработващи операции, съответно на малогабаритни, средно- и голямогабаритни детайли, изпълнени с висока скорост на подаване и рязане. Сред представените продукти бяха и струговите машини Т200, Т250, Т500 и Т700. В края на презентацията бе обявено и стартирането на ново производство на портален високоскоростен пет осен обработващ център.ЕСД България: За целите на образованието е нужно съвременно оборудване
Стефан Мичев, който е един от инициаторите на проекта, представи фирма ЕСД България. “Ние сме представител на немската компания HEIDENHAIN, водещ производител в световен мащаб на цифрово-програмни управления и окомплектовка за металорежещи машини. Тя е единствената компания в света, произвеждаща всички необходими компоненти за изграждане на една цифрова машина”, коментира той.
“Машината М400, предоставена на ТУ-София, е изцяло окомплектована с компоненти на HEIDENHAIN. Оборудвана е с цифрово-програмно управление iTNC 530. Машината е с интегрирана клавиатура и машинен пулт”, допълни г-н Мичев. Той заяви, че участието им в проекта е израз на концепцията на ЕСД България, че за целите на образованието е необходимо да се предоставя възможно най-съвременното оборудване.

Обработващи инструменти от Сандвик България
Третият участник в проекта, включил се на заключителния етап и осигурил обработващите инструменти – фирма Сандвик България бе представена от г-н Ико Розанис. Той запозна гостите с шведския концерн SANDVIK, с неговата структура и с основните му продуктови направления. Г-н Розанис акцентира върху решенията на SANDVIK Coromant за повишаване на производителността на оборудването, намаляване на производствените разходите и стъпките, които е предприела компанията за опазване на околната среда.
След презентациите на фирмите, участващи в проекта, гостите имаха възможност да се запознаят със симулатори за програмиране на ЦПУ HEIDENHAIN iTNC 530. Те бяха представени от доц. П. Хаджийски, който след това  демонстрира и работата на вертикалния обработващ център М400.
Top