РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Моеллер Електрик БългарияМоеллер Електрик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Моеллер Електрик БългарияСредно напрежение КРУ тип MMS, с двойни шини 3,6 - 24kV MMS на Eaton отговаря на изискванията и желанията на либерализирания енергиен пазар по отношение на наличност, оперативна наддежност и полезно действие. Иновативната двойна шинна система на Eaton предлага специални предимства в сравнение със системите с една шина. Първо, двете шини предлагат много висока степен на достъпност, тъй като изходящите кабели могат да преминават от една шинна система в друга без загуба на енергия. Второ, изключвателната способност може да бъде разделена между двете шинни системи. Двойната шинна система е привлекателна и от гледна точка на икономиите. В сравнение с използването на две отделни шинни системи, при двойната шинна система на MMS има по-малко инвестиционни и инсталационни разходи, тъй като е необходимо кабелите да се свържат в една система. Всяка скъпа шинна връзка между комутационните системи е ненужна. MMS комутационните системи могат лесно да бъдат интегрирани в концепции за автоматизация, така че потребителите да могат да оперират с цялата система от разстояние, като по този начин намаляват оперативните разходи и се увеличава наличността. Последно, но не по важност, комутационната система MMS се нуждае от по-малко площ, като по този начин се намаляват сградните разходи за комутационната стая. Разпределителни устройства Xiria до 24 kV без газ SF6 Xiria е наименованието на ново поколение разпределителни устройства, предлагани от Eaton за приложения до 24 kV. Системите Xiria се използват в компактни трансфор-маторни станции за разпределение на енергията, както в достъпни станции в сгради, така и в индустрията. Системите са с компактен дизайн и са налични с два, три, четири или пет панела. Всички профили на системата са поставени в напълно затворен корпус. Продуктовата гама предлага два основни варианта на панела: - вакуумен товаров прекъсвач за входни кабелни линии; - вакуумен автоматичен прекъсвач за защита на трансформаторни и кабелни връзки Ориентирани към бъдещето Xiria е изцяло готова за използване в напълно автоматизирани мрежи. Предлагат се различни варианти на системата, в зависимост от изискванията за диста-нционна сигнализация и за дистанционно управление. Xiria е напълно подходяща за използване в интелигентни мрежи и също така е с напълно интегрирани текущи и напреженови измервателни функции във версии Xiria M и Xiria MA. Xiria не се нуждае от поддръжка Основните части, които са под напрежение, и механизмите на системата Xiria са инсталирани в херметизиран корпус за целия срок на експлоатация. По този начин, загуби причинени от прах, влага или други екологични влияния, са почти изключени. Безопасност При извършване на оперативни действия и работа с кабели безопасността е от съществено значение. За това Xiria e оборудвана на видимо място с прозорци в предната част, от които може да се наблюдават кабелите за заземяване и ON-OFF позицията на вакуумния прекъсвач. Компактност Разпределителните устройства Xiria изискват малко място. Компактният им дизайн предлага финансови ползи за новите и променените трансформаторни станции, които са логично проектирани да разполагат с минимално пространство. Разпределителни устройства без газ SF6 Дизайнът комбинира безопасност и функционалност без използването на SF6 - основен парников газ. Комутационна система средно напрежение от Eaton Продуктите средно напрежение на марката Eaton/Holec са насочени към комутационни системи и компоненти за приложения в разпределителните мрежи (главни станции, подстанции и трансформаторни станции) и за промишлено захранване. Висококачествените технически системи са изолирани с въздух или епоксидни смоли и са оборудвани с прекъсвачи базарини на патентована вакуумна технология. По този начин Eaton разполага с широк спектър от комутационни системи и компоненти, които предлагат екологично решение за всяко приложение.

Други рекламни публикации на Моеллер Електрик България

Top