РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мойсбургер Георг , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мойсбургер ГеоргНОРМАЛИЗАЦИЯ 240 ТОНА СТОМАНА НА ДЕН

След входящя контрол на материалите в Meusburger, всички стоманени плочи се нормализират
в една от трите пещи при температура приблизително 580°C в продължение на 24 часа.
Дневният капацитет на пещите при Meusburger е 240 тона. Чрез нормализацията
вътрешните напрежения в материала се редуцират до минимум, без при това
съществено да се променя структурата или якостта. Това дава голямо предимство
при последващите обработки. Ако в матриала все още би имало напрежения, то те
биха довели до деформации и измятане при последващи отрезни или фрезови операции. Важно
при нормализацията на плочите е тяхното бавно и равномерно нагрявне и последващ
период на здържане в продължение на 6 часа. Това гарантира, че и плочите с
по-голяма дебелина ще се загреят до вътрешността си.

Посетете още сега нашия онлайн-магазин!
www.meusburger.com

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

Най-високо качество

Перфектно обслужване

Постоянна aналичност

Най-кратки срокове за доставка

Минимално измятане при последваща обработка


Други рекламни публикации на Мойсбургер Георг

Top