РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мойсбургер, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мойсбургер



STANDARD PARTS FOR TOOL AND MOULD MAKING 05–08/05/2015Зала 6, щанд 6C17 Чрез стандартизиране – винаги сте една крачкапред конкуренцията! МиниМално иЗМятане при последваща обработка най-високо качество перфектно обслужване постоянна наличност най-кратки срокове За доставка Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com

Top