Мотор-редуктори санитарно изпълнение

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Характеристики на мотор-редуктори за приложение в хранително-вкусовата индустрия.

Икономическият подем, наблюдаван през последните няколко години у нас, е особено характерен за хранително-вкусовата индустрия. Инвестициите в технологични мощности доведоха и до развитие на фирмите, специализирани в производството на съоръжения, машини и поточни линии за хранително-вкусовата индустрия. Генерирали техническо и технологично ноу-хау и финансови възможности, част от българските производители насочиха вниманието си и към пазарите в по-близки и в по-далечни от нас държави. След присъединяването на България към Европейския съюз, в сила влязоха и европейските норми и стандарти, както и разработените “добри практики” в областта на хранително-вкусовата индустрия. Необходимостта от изпълнение на европейските изисквания у нас, както и невъзможността да се реализират машини и съоръжения на европейските пазари, без да се докаже съответствие с действащите норми, отвориха пазар за технически продукти, специално разработени за приложение в хранително-вкусовата индустрия.

Сред възлите, към които съществуват специални хигиенни изисквания при използването им в областта на хранително-вкусовата индустрия, са мотор-редукторите. Известно е, че

Мотор-редукторите са важен конструктивен възел

от задвижванията на машините. Всеки машинен инженер знае, че редукторът е предназначен за понижаване на ъгловата скорост на изходния вал на двигателя с цел повишаване на въртящия момент. В редукторите се използват различни видове предавателни механизми - зъбни, червячни, планетни и др.

Към производствените помещения и технологичните мощности от хранително-вкусовата индустрия съществуват специални изисквания по отношение на хигиената. И това е напълно логично предвид факта, че качеството на продукцията е силно чувствително към параметрите на околната среда. Ситуацията допълнително се усложнява, ако в производственото помещение се създаде микроклимат, благоприятстващ развитието на болестотворни микроби и плесени. Именно поради тази причина към производственото оборудване като цяло и към мотор-редукторите в подобни производства са поставени хигиенни изисквания. Двигатели в използването на машинни елементи, специално изпълнение в хранително-вкусовата индустрия са и обществената ангажираност, както и огромните загуби, които една компания би могла да претърпи в случай на натравяне, заразяване и т.н.

Оборудването се изпълнява от специални материали

За да се осигурят необходимите условия за почистване на производствените машини след определените технологични цикли, се използват специални материали, гарантиращи необходимата степен на хигиена. Обикновено голяма част от оборудването се изпълнява от неръждаема стомана. Сред предимствата на неръждаемата стомана са възможността за детайлно почистване на работните повърхности и оборудването, което има влияние върху формирането на параметрите на микросредата. Широкото използване на материала в областта на хранително-вкусовата индустрия се дължи и на допустимото използване на почистващи препарати на киселинна и алкална основа в комбинация с дезинфекциращи разтвори. По този начин се обезпечава висока степен на унищожаване на микробите и бактериите.

Използваните в миналото мотор-редуктори, които традиционно се монтирали на оборудването, не изпълняват действащите към днешна дата хигиенни изисквания. Оребрената конструкция с вентилационно охлаждане на двигателя създава предпоставки за натрупването на замърсявания с трудно достъпни или невъзможни за почистване места.

Конструкция хигиенно изпълнение

Възможността за натрупване на мазилно вещество, смесено с прах и хранителни вещества, в трудно достъпни за почистване места се избягва в мотор-редукторите специално изпълнение за хранително-вкусовата индустрия. Също така, зоната около капака на вентилатора е проблемна зона, в която се натрупват замърсявания. Традиционното оребряване на корпуса в новите конструкции е избегнато и корпусът на двигателя и редуктора е с гладка повърхност. Високата гладкост на външната повърхност на корпуса силно затруднява натрупването на замърсявания и подпомага процеса на почистване. Конструктивна специфика на мотор-редукторите хигиенно изпълнение е също така отсъствието на вентилатор, с което се предотвратява замърсяването с прах в зоната на работа на съоръжението. Конструкцията без вентилатор също се характеризира и с по-добри хигиенни свойства, тъй като улеснява процеса на почистване на технологичната линия след края на операцията или работния ден. Поради отсъствието на отложени замърсявания в зоните около ребрата на корпуса и попадането им в самото съоръжение става възможно температурният контрол да се осъществи посредством стандартен термистор.

Други технически характеристики

Мотор-редуктори специално хигиенно изпълнение се предлагат на българския пазар, включително и от водещи в световен мащаб компании. Обикновено се комплектоват от асинхронен двигател с мощност до 1.5 kW с цилиндрични, конични и червячни редуктори. Наред с гладкия корпус от неръждаема стомана без вентилаторно охлаждане, мотор-редукторите хигиенно изпълнение се отличават и с друга конструктивна специфика. Разпространението на инфекции се предотвратява и чрез изработването на изходния вал на редуктора от неръждаема стомана. Предлагат се и модели, при които изходният вал е със специално асептично покритие. Намотките на двигателя в модели, предлагани и на българския пазар, са с клас на изолация F. По отношение на друга важна техническа характеристика, определяща приложната област на мотор-редукторите хигиенно изпълнение - степента на защита на корпуса, могат да се намерят модели с IP66.

Технически тенденции в усъвършенстването им

От качествата на мотор-редуктора зависи надеждната и ефективна работа на цялата поточна линия. В тази връзка, съществуват няколко основни насоки, в които се развиват в технически аспект мотор-редукторите, например ограничаване броя на движещите се части, което рефлектира в удължаване на експлоатационния им живот. Друга тенденция е съкращаване на експлоатационните разходи за сметка на повишаване на общия коефициент на полезно действие на мотор-редуктора. Водещите производители в областта залагат и на безшумната работа на възлите, както и върху разработването на модели, запазващи експлоатационните си характеристики в “тежки” работни условия, например работна среда с висока влажност, висока запрашеност, присъствие на агресивна среда и т.н.

По отношение на редукторите, основни технически тенденции в усъвършенстването им са насочени към опростяване на техническото обслужване, което се постига чрез удължаване на периода на смяна на маслото на около 15 000 часа работа. Също така, съвременните конструкции редуктори се характеризират с по-висока степен на херметичност, т.е. отсъствие на утечки на мазилно вещество чрез оптимизиране на материала, конструкцията и изпълнението на използваните уплътнения. Друга насока в конструктивното развитие на използваните редуктори е улесняване на монтажните операции, както и разнообразието от монтажни схеми.


Вижте още от Механични системиНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top