РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мозайка, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МозайкаСекторен анализ
на хранително-вкусовата
промишленост в България

Докладът е в обем от 81 страници и предлага пълен преглед на предприятията от хранително-вкусовата и питейната промишленост в България.
Разгледани са отделните отрасли, които се числят към тази промишленост и са представени възможно най-изчерпателни сведения за фирмите, заети в тези тях, както и за териториалното им разпределение в страната. Цитирани са източниците на информация и са дадени координатите на фирмите, така че да се улесни осъществяването на контакт с тях.
От тази година докладът е с обновена структура и съдържание. Той включва размер и структура на сектора, големина и структура на подсекторите и водещи предприятия във всеки един от тях, последни събития и тенденции, големи печеливши предприятия. Докладът представя изчерпателен преглед на хранително-вкусовата промишленост в България според най-актуалните данни от Търговския регистър, Националния статистически институт и други публично достъпни източници.
Финансовите показатели са анализирани и в доклада са отразени данни за най-големите и печелившите предприятия в България.

за поръчки: info@industryinform.com


www.industryinform.com
+359 885 796530


Мозайка ЕООД
www.mozajka.co


Top