РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мозайка, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МозайкаМОЗАЙКА, ЛАБОРАТОРИЯ

ЗА ХУМАНИЗИРАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

Вече 7 години Мозайка предлага решения и услуги
на своите клиенти.

Специализира се в три направления :
• технологии
• информационни услуги
• издателска дейност

По отношение на технологиите ние целим да съчетаем науката за данните с естествените интерфейси, за да изграждаме решения, адаптирани към човешките възприятия и нагласи.

Създаваме информационни инфраструктури в различни области, които служат директно на крайни потребители или са компоненти от по-големи системи в режим данни като услуга. Областите, в които досега сме работили, са доставка на бизнес информация с услугата ИндустриИнформ, умения, свързани умения и индустрии като компонент от система за управление на човешките ресурси – Skill field, информационна система за управление на водите на големи язовири с Европейската космическа агенция – ISME-HYDRO-BG, редица проекти в областта на културното наследство, описващи метаданни на културните обекти с тяхното геопозициониране – като карта на българските диалекти, карта на движението на преписите на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, описание на 3D лазерно сканирана църква и т.н.
Отскоро сме ангажирани с изработката на прототипна инфраструктура за семантично търсене в Историческия архив на Европейската комисия.
Освен върху информационни инфраструктури Мозайка работи и върху системи за управление на съдържанието, като например сайт на франкофонските програми в България за Френския културен институт в София или сайта geographyofletters.org, който включва свързани данни и възможности за създаване на съдържание от потребители.
По отношение на информационните услуги и издателската дейност, Мозайка издава ежемесечно доклади за различни сектори от българската индустрия в рамките на услугата ИндустриИнформ (industryinform.com). Има и издания на книги – научна литература.
В областта на интелигентните градове се интересуваме от създаване на информационни инфраструктури, свързани с интернет на нещата, прогнозиране на водни количества в естествени и изкуствени водни басейни и от CitySummaries – проект с приложение в градския туризъм.
През годините сме завързали партньорства с редица организации от публичния и частния сектор. Активни сме и в инициативи на Европейската комисия като Big Data Value Association, LT-Innovate, Europeana Network, European Data Science Academy.


Мозайка ЕООД
1000 София
Солунска 52
www.mozajka.co


Top