Мрежова свързаност на решения за машинна обработка

Машини • 27.01.2017

Мрежова свързаност на решения за машинна обработка
Мрежова свързаност на решения за машинна обработка

Една от водещите съвременни технологични тенденции в машинната обработка е мрежовата свързаност. Най-новите разработки в областта са базирани на иновации в автоматизацията, мениджмънта на производствени данни и машинната интелигентност.

В концепцията за мрежово свързано производство с помощта на интерфейсни решения се създава връзка между машини, хора и информация, която значително оптимизира производителността. При автоматизираната машинна обработка, и особено при производството на малки серии или индивидуални изделия, са необходими

надеждни и гъвкави контролни решения
Контролните системи за мрежово свързани машинни архитектури трябва да разполагат с необходимото ниво на интелигентност, за да покриват изискванията на производствената програма, като същевременно се грижат за безопасната експлоатация на оборудването. Това включва защита от претоварване, навременна подмяна на износените обработващи инструменти, предотвратяване на колизии при програмни грешки и др.

Комплексните обработващи центри
обикновено се експлоатират в комбинация с друго, спомагателно оборудване, например палетни станции. Това означава, че е необходимо решение за обмен на данни между двете системи, както и възможности за бърз и лесен достъп за оператора до желаната информация. За такива приложения, в контекста на концепцията за Industry 4.0, се разработват интерфейси за данни, които осигуряват безпроблемната комуникация между системите и с контролния център. Потребителите могат да използват интерфейса за

достъп до информация за статуса на свързаните машини в реално време
през персонален компютър, таблет или смартфон. Те могат също да интегрират уеб приложения, различни платформи за оптимизиране на производството, както и локални системи с комуникационния M2M (machine-to-machine) протокол OPC UA.
Съществено предимство на мрежовата свързаност при машинната обработка е възможността за съхраняване на данни от производствените процеси за дълги периоди от време, за да е възможен анализ в исторически план и идентифициране на потенциал за подобряване на ресурсната или енергийна ефективност.

Съвременните платформи за мрежова свързаност на металообработващи машини
сливат в единно решение хора, оборудване, софтуер и услуги, като обещават оптимална ефективност в интелигентните фабрики на бъдещето. Много Smart Factory технологии разполагат с иновативни помощни системи (assistance systems), специализирани за конкретни приложения, например щанцоване, пробиване, разтоварване на готови детайли и изделия, сортиране на части и т. н. Някои високотехнологични решения за мрежова свързаност на машинно оборудване позволяват създаване на графици, аларми и събития, генериране, зареждане и изпълнение на различни производствени програми, автоматично регистриране и записване на промени в статуса на машините и др. На пазара са достъпни и развойни пакети, с чиято помощ потребителите могат да създадат и свои собствени, персонализирани приложения.

Стандартните мрежови браузъри на свързаните машини
за механична обработка обикновено се използват за достъп до уеб-базирани Интранет приложения. Достъпът до интернет през тези браузъри е възможен, но това не е основното им предназначение. За сметка на това, все повече и повече приложни програми разполагат с уеб интерфейс за управление, който може да бъде мрежово свързан чрез TNC (Terminal Node Controller) контролера на машината през браузъра.

Ако дадено приложение не разполага с уеб интерфейс
опцията "Отдалечен десктоп" на TNC контролера дава възможност за свързване към системата на един или повече компютри с различни операционни системи и за централизирано управление на приложенията, работещи на тях. Възможните приложения на тази технология включват зареждане на операционна система на индустриален персонален компютър (industrial PC, IPC), който е свързан чрез отдалечен десктоп.

Предизвикателствата в сферата на мрежово свързаните машини
са почти толкова многобройни, колкото и възможностите им. Сред големите въпросителни при проектирането на smart factory решения за интелигентните фабрики на бъдещето ще бъде сигурността на информацията или как да се подсигурят данните, изпращани и споделяни между системите в производствените мрежи и извън тях.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top