РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > MSC - GleichmannMSC - Gleichmann, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ MSC - GleichmannИнструментът FMDT (Flash Memory Diagnostic Tool) за Compact Flash карти Compact Flash (CF) картите памет, независимо от многообразието други типове носители - HDD, SD, MMC и т.н., намират широко приложение както в потребителски продукти като цифрови камери и хендхелд компютри, така и в различни индустриални области. Специално в промишлеността, CF картите са широко използвано средство за съхранение на данни в индустриалните компютри и програмируемите контролери. Основни критерии при устройствата за съхранение на данни са надеждност, достъпност, запазване целостта на данните, нечуствителност към външни фактори и смущения при употреба. Носителите на данни, базирани на flash технологията зависят от специфични условия и фундаментални физични ефекти. В резултат на това клетките на паметта са подложени на износване и намаляване на експлоатационния срок. Основни фактори, наред с всички останали, са принципната конструкция на flash клетките, процесът на производството им, параметрите на околната среда като температурата, захранващото напрежение, обемите от данни, размерът на файловете, броят цикли запис/четене и разбира се, начинът им на работа в конкретното приложение. Всичко това неминуемо води до износване на flash клетките с течение на времето и съкращаване на експлоатационния живот на CF картите. Различни алгоритми от рода на оценка нивото на износване, управление на “лошите” блокове, създаване на резервни блокове, CRC и ECC проверка и корекция на данните, интегрирани във фърмуера на CF картите могат да удължат експлоатационния им живот, но не и да ги предпазят от неизбежния му край. Разбира се, индустриалните потребители изискват и държат да получат достоверна информация както за гарантирания, така и за максималния експлоатационен срок на CF устройствата за съхранение на данни в условията на тяхното конкретно приложение. Това изискване поставя производителите в затруднено положение, тъй като е невъзможно да се гарантира точен експлоатационен срок за всички реални приложения в световен мащаб. Както вече бе споменато, жизненият цикъл на CF картите зависи от множество различни параметри. За преодоляване на този проблем MSC разработи инструмента FMDT (Flash Memory Diagnostic Tool). Той дава възможност за анализ на специфичния за картата идентификационен блок на устройството, S.M.A.R.T. данните, използвани при твърдите дискове и, като като ключова функция, прогнозна оценка на експлоатационния живот на CF картата в условията на конкретното й приложение. Системни изисквания l WIN-XP SP2 или Win-2000 l Свободно място на твърдия диск: 100 MB l Минимален обем на RAM: 256 MB l Минимална резолюция на дисплея: 800x600 l Compact Flash карти на MSC/TRS от серията STAR-CPI l Инсталационна програма на CD, която реализира всички етапи на инсталационния процес. Начин на действие Инструментът FMDT представлява фонова услуга на Windows (FMDT service), която се зарежда автоматично при стартиране на системата. Той събира данни за да осъществи изчисляването на експлоатационния срок. За улеснение на потребителите на инструмента FMDT е предвиден графичен интерфейс (FMDT application), който интерпретира и показва данните на дисплея. Услугата FMDT service прави запис на данните на всеки 8 часа и ги съхранява за последваща проверка върху свободно конфигуриран носител, твърд диск или compact flash карта. Поддържани CF карти Иновативният FMDT инструмент понастоящем е безплатен и се доставя с всяка CF карта. Той поддържа изключително CF карти от MSC Vertriebs GmbH/TRS. Предлагат се следните CF карти: 256 MByte STAR-CPI-256MI7xx.xxx.5xX 512 MByte STAR-CPI-512MI7xx.xxx.5xX 1 GByte STAR-CPI-001GI7xx.xxx.5xX 2 GByte STAR-CPI-002GI7xx.xxx.5xX 4 GByte STAR-CPI-004GI7xx.xxx.5xX 8 GByte STAR-CPI-008GI7xx.xxx.5xX 16 GByte STAR-CPI-016GI7xx.xxx.5xX

Top