На силно ценовия пазар вече се обръща внимание и на качеството

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

Александър Маркович,
управител на ЕТИ България,
пред сп. Инженеринг ревю

Господин Маркович, изминаха около две години от момента, в който словенската фирма ETI стъпи официално на българския пазар. Как бихте оценили развитието на бизнеса ви?

Макар че периодът от две години, от откриването на представителството на ETI до момента, не е дълъг, присъствието ни тук премина през няколко етапа. Първоначално, направихме подробно проучване на състоянието на пазара, включително представени търговски марки и компании, и анализирахме техническото и ценовото им ниво в сравнение с техниката на ETI. Работата ни на българския пазар показва недвусмислено, че той все още е основно ценови. За периода, в който присъстваме тук, успяхме да създадем стабилни бизнес контакти с клиенти от цялата страна, да развием успешна дистрибуторска мрежа и имаме основания да твърдим, че стоим много добре на пазара. Изделията с марка ETI се приемат от българските специалисти положително, благодарение на доброто им качество и конкурентна цена.

Какви бяха първоначалните нагласи, с които се сблъскахте, предвид факта, че техниката е словенска?

Въпреки че Словения е малка държава, тя много отдавна икономически е ориентирана основно към западноевропейския пазар. Така че, стилът на работа и качеството на словенската продукция напълно съответства на европейските стандарти. Словенската продукция по принцип е позната и добре приета на българския пазар. Затова работата ни тук се свежда основно до популяризиране на марката сред електротехническия бранш в страната. Още повече, че ETI e компания с повече от петдесетгодишен опит. Фирмата от години изнася и реализира успешно продукти на западноевропейските пазари. Важна част от стратегията за развитие на ETI включва разширяване на структурата й в държави с подходящ бизнес климат и близко сътрудничество със стратегически партньори в тези държави.

Именно в резултат на близо двегодишните ни усилия, през юни тази година бе регистрирана и дъщерна фирма на компанията в страната - ЕТИ България, вместо до момента опериращото търговско представителство.

Горещата новина за бранша е регистрирането на ЕТИ България. Може ли това да се тълкува като амбиция за още по-сериозно присъствие на ETI на пазара в страната?

Резултатите, които постигнахме по недвусмислен начин, дадоха основания на фирмата майка за откриване на собствен офис в България. Във фирмената ни история тук вече имаме няколко спечелени търга и сериозни възможности за развитие, което рефлектира върху необходимостта от увеличаване на екипа. Ще хвърлим усилия в разширяване на бизнеса си тук, оптимизиране на възможностите за техническа поддръжка и увеличаване на маркетинговата си активност в страната. Положителен е и фактът, че се забелязват първите признаци на силно изразения ценови пазар в държавата да се обръща повече внимание и на качеството.

Изделията на ETI достигат до клиентите през фирмите Интеркомплекс и Електрис. Как бихте коментирали партньорството си с тях и ще се появи ли скоро и нов партньор в дистрибуторската ви мрежа?

Бих оценил партньорските ни отношения и с Интеркомплекс, и с Електрис като много добри. Убедени сме, че партньорите ни познават пазара и концентрират усилията си върху клиенти, които оценяват качеството на изделията с марка ETI. Разбира се, мислим за развитието на дистрибуторската ни мрежа, което обаче не е наша самоцел, а би било естествена стъпка, следваща разширяването на пазарния ни дял и необходимостта от по-добро териториално покритие на страната.

Кои изделия от продуктовата гама на ETI са пазарен приоритет на българския офис?

До момента, най-силни са резултатите, които постигнахме при реализацията на високомощните предпазители. Спечелихме няколко търга за доставката им в електроразпределителните дружества в страната. С разширяването на екипа имаме възможност да се насочим и към други изделия от продуктовата гама на ETI, реализацията на които изисква повече усилия, поради силната конкуренция. Приоритетни за ЕТИ България са апаратурата ниско напрежение и дефектнотоковите защити. За да подпомогнем търговската дейност, планираме участие на специализирани технически форуми, активни срещи със специалисти и промоции. Маркетинговата ни стратегия е насочена към убеждаване на клиента във високото качество на изделията с марка ETI.

Казвате високо качество, но на него залагат и други водещи марки.

Конкуренцията, както на световния, така и на българския пазар, е силна. И причината е, че до голяма степен техническият потенциал, а дори и финансовите ресурси между водещите фирми в бранша, са изравнени. Все пак съм убеден, че политиката на ETI, базирана на сериозни инвестиции в техническо развитие и оптимизиране на производствения процес, ще допринесе за все по-високата ни конкурентност. За ETI компромиси в качеството не се допускат на никаква цена.

 Ключови думи: ИнтеркомплексTop