Национален семинар "Съвременно състояние на светлинните технологии"

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Hа 17 декември 2014 г. в аула “Максима” на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” се състоя традиционният годишен семинар на тема “Съвременно състояние на светлинните технологии”. Събитието бе организирано от Националния комитет по осветление (НКО), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – регионална колегия София, Браншовата камара за светодиодни технологии и осветление и Минно-геоложкия университет.

Семинарът бе открит от доц. д-р инж. Красимир Велинов, председател на НКО, и проф. д-р. инж. Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски”, които приветстваха многобройните участници в залата.

В първата презентация доц. д-р. инж. Велинов представи състоянието и перспективите за развитие на светодиодното осветление в България. Лекторът обобщи накратко еволюцията на светлинните източници от лампи с нажежаема жичка до светодиодите и подчерта предимствата на LED осветлението от гледна точка на ефективност, възможности за димиране и други характеристики, представяйки конкретни примери.

По отношение на контрола на параметрите на осветителите доц. Велинов представи възможността за изпитване на вносни и произведени в България продукти в специализираната лаборатория по осветление към МГУ. Досега в нея са изпитани над 1200 осветителни тела, като 95% от тях са били светодиодни.

Резултатите от изпитванията показват тенденция към увеличаване на светлинния добив на LED и поява на осветители с добив над 130 lm/W. В края на своята презентация лекторът посочи перспективите за развитие на светлинните източници, като акцентира на органичните светодиоди (OLED); електролуминесценцията чрез индуцирано поле в полимери (FIPEL), която се базира на нанотръбички от въглеродни полимери и в бъдеще може да конкурира LED с излъчваната бяла, мека светлина; квантови точки (полупроводникови нанокристали, които излъчват светлина с нисък разход на енергия).

Проф. д-р. инж. Христо Василев, председател на Браншовата камара за светодиодни технологии и осветление, запозна присъстващите специалисти с новостите в светодиодното осветление от конференцията LIGHT 2014, проведена в Хага през септември 2014 г.

Като основни тенденции проф. Василев очерта навлизането на LED във всички осветителни приложения; подобряване на техните качества (цветови характеристики, равномерност, контраст и др.); въвеждане на интелигентни системи за управление на осветлението; приложение на дневната светлина в офисното и промишленото осветление, интегрирано със системите за осветление, вентилация и климатизация.

Лекторът подробно описа възможностите за намаляване на потреблението на електроенергия в България и световен мащаб чрез използване на светодиоди в осветителната техника, както и потенциала им за ограничаване на светлинното замърсяване.

Д-р. инж. Петър Алексиев представи оценка на икономията и цената на електроенергията при икономически анализ на осветителни уредби. В следващата презентация инж. Николай Бърдарски демонстрира конкретен проект за изпълнение на светодиодно улично и парково осветление със система за управление в гр. Ветово и постигнатите резултати.
Участниците в семинара се запознаха и с гамата осветителни тела, предлагана от фирма Неосвет, която бе представена от инж. Пламен Петров.

В презентацията на тема "Съвременни безжични системи за управление на осветлението" инж. Стефан Стефанов от Комет Електроникс разясни предимствата на уеббазираната система за управление на вътрешно осветление EyeNut, разработка на Harvard Engineering, с помощта на която потребителите имат свободата да конфигурират и реализират различни стратегии за контрол на осветлението.

В края на събитието тържествено бе открита лабораторията по осветителна техника при МГУ „Св. Иван Рилски” и се проведе колегиална среща с коктейл.Ключови думи: светлинни технологии, светлинен добив, LED, OLED, системи за осветлениеЕКСКЛУЗИВНО
Top