Над 70 специалисти посетиха семинара на Wuerth Elektronik в София

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Wuerth Elektronik eiSos България, съвместно с Изпитвателна лаборатория “Електромагнитна съвместимост” към БИМ, организираха безплатен технически семинар, посветен на технологиите за изпитване на електромагнитна съвместимост (EMC).

Събитието се проведе на 15 октомври в Бест Уестърн Хотел Експо, София. В събитието участваха около 70 развойни инженери, разработчици на електронни устройства и специалисти от 40 водещи български фирми в сферата на електронните технологии.

Водещи на семинара бяха доц. Николай Пантелеев, ръководител в Изпитвателна лаборатория “Електромагнитна съвместимост” към БИМ и инж. Лоранд Фоелкел, приложен инженер и продуктов мениджър във Wuerth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG.

“Електромагнитната съвместимост е едно от важните изисквания, на които да отговарят всички електронни устройства, определено в директиви не само на Европейския съюз, но и на страни като САЩ, Канада, Япония и др. Минаването на лабораторни изпитания и сертифицирането на електронните устройства е доказателство за нормалното им функциониране от страна на изискванията за електромагнитната съвместимост.

Всички електронни устройства трябва да са устойчиви спрямо влиянията на електромагнитни смущения, които могат да са както излъчени от тях, така и от околни електронни апаратури. Същевременно собствените излъчвания на електромагнитни смущения също трябва да са в допустими граници, за да не се влияе отрицателно на околните електронни устройства”, обясни инж. Димитър Василев, представител на Wuerth Elektronik eiSos в България.

Проведеният семинар разгледа основни теми като: “Специфични термини, измервания и методи за измерване”, “Изисквания и нови Европейски директиви в областта на EMC”, “Източници на смущения, дизайн на филтри и препоръки за проектиране на платки”, “Wireless Power Charging”, “Energy Harvesting”.

По време на събитието бяха направени демонстрации на живо със спектрален анализатор и развойни инструменти. Семинарът завърши с посещение за желаещите на Изпитвателната лаборатория “Електро-магнитна съвместимост” към БИМ.

„Wuerth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG ще продължи дейността си в България с подобни събития и през следващата 2015 г.”, заявиха от компанията.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top