Надеждно пресевно оборудване за хранително-вкусовата индустрия от Vibrowest

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2020 • 14.12.2020


Решенията за пресяване и обезпрашаване на широка гама продукти, предлагани от Vibrowest, намират успешно приложение в хранително-вкусовата индустрия. Секторът се характеризира с динамично изменящи се тенденции и предизвикателства, както и с редица възможности. В тази конкурентна пазарна среда успехът често зависи от способността за справяне с трудностите и готовността за следващия потенциален проблем, а надеждното и гъвкаво оборудване може да има съществено значение за това.

 

Кръгло вибрационно сито MR

Вибрационното сито се използва за сепариране, класифициране, отсяване на едрите фракции, обезпрашаване и селектиране на прахове и течности. Ситата от серия MR предлагат възможност за отделяне на 5 различни гранулометрични фракции и се отличават с изключително стабилна и лесна за разглобяване конструкция.

Вибрацията се осигурява чрез небалансиран двигател с двойно удължен вал с ексцентрични тежести в двата му края. Горната тежест на вала се върти в равнина близко до центъра на тежестта на ситото. Това създава вибрации в хоризонтално направление, което кара материала да се движи от центъра към периферията на ситото и позволява по-бързото отделяне на едрата фракция. Долната тежест на вала се върти под центъра на тежестта на ситото, създавайки наклон и предизвиквайки вибрации във вертикално и тангенциално направление. Увеличаването на вертикалния компонент на движение спомага за преобръщането на материала върху ситото, спомагайки за отделянето на максимално количество от фината фракция. Това допринася също за минимизиране на риска от запушване на отворите на ситото с частици с диаметър, близък до този на отворите.

Скоростта и направлението на движение на материала върху ситото могат да бъдат настроени от оператора за постигане на максимална производителност и ефективност за всички видове подлежащи на пресяване продукти – влажни или сухи, с едри или фини частици, тежки или леки, горещи или студени.

Вибрационното сито MR се отличава с ниска енергоконсумация, широка приложимост, модулен дизайн и безшумна експлоатация. Предлага се с ATEX сертификация, както и със специални фитинги и покрития за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.

 

Система за контролно пресяване MSC

Компактният кръгъл вибросепаратор с малка височина се използва за безопасно и контролно пресяване на прахове и течности чрез отстраняване на по-едрите примеси. Централно разположените входен и изходен отвор на ситото са предназначени да осигурят висока производителност в хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната и други индустрия.

Машината е лесна за разглобяване и почистване. Лесно може да бъде внедрена във функциониращи инсталации и приложения с ограничена наличност на пространство. Нивото на шум по време на експлоатация обикновено е около 70 dBA. MSC също се предлага с ATEX сертификация, както и със специални фитинги и покрития за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.

 

Барабанна пресевна машина VAN

Подлежащият на пресяване продукт се подава в непрекъснат режим в центъра на най-горното сито, откъдето се разпределя към периферията по цялата пресевна повърхност. По-фините частици преминават през ситото близо до центъра му, а по-едрите – към периферията. Цялото количество материал се движи спираловидно, като ускорението на частиците нараства с отдалечаването им от центъра на ситото. Това позволява дори частиците с диаметър, близък до този на отворите на ситото, да бъдат пресети. Сепарираните фракции се отделят чрез предназначени за целта странични отвори. Отчетените данни могат да бъдат подавани за допълнителна проверка във всеки един момент . По този начин оптималните настройки са винаги налични и възпроизводими за в бъдеще. Модулният дизайн дава възможност за различни варианти, като продуктът може да бъде пресят повторно 2 – 3 пъти с цел повишаване на ефективността. Барабанната пресевна машина VAN се отличава с изключителна ефективност до 99%, ниски нива на шум (<78dB) и намалени разходи за поддръжка.
www.auwa.at

 

 


Вижте още от Механични системи


Top