РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Намикон 2001Намикон 2001, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Намикон 2001Фазова решетка от Sonatest • 3D ScanPlan • Лесно Генериране на Протоколи • Калибрационни Програми • TCG и DAC • Неограничени дължини на сканиране • Мулти Сканирания• 16:64 Фазова Решетка • Вграден TOFD • Най-виско ниво на изображения • Едновременно UT & PA • Незабавно изчисление на Фокусен Закон • Пълен Запис на Данни• Бързи Кодиращи Сканирания • База Данни Осезатели& Призми • 16 бита архитектура • Съхраняване на Данни върху USB (8 GB) • IP65 кожух • Бързо сменящи се Батерии 1111 София, ул. Сирак Скитник 9, вх. В, ет. 2, ап. 46 тел.: 02/873 25 20, тел./факс: 02/873 40 05 e-mail: office@namikon2001.com, www.namikon2001.com

Top