РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Намикон 2001, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Намикон 2001Vision HR - SENTINEL USA Система Vision HR - SENTINEL USA - най-малкото, най-лекото и най-ефективното решение за изпълнение на цифрова радиография. Цифровият софтуер Vison HR прави сканираните изображения лесни за улавяне, преглед и оценка. X50-CT - North Star Imaging USA Система X50-CT - North Star Imaging USA - петосева универсална X-ray система за цифрова радиография и компютърна томография. Идеалана за 3D и 4D компютърна томография и 2D X-ray сканиране. 1111 София, ул. Сирак Скитник 9, вх. В, ет.2, ап. 46 тел.: 02/ 873 25 20, тел./факс: 02/ 873 40 05 е-mail: office@namikon2001.com www.namikon2001.com

Top