Насоки при избора на гръмоотводи и катодни отводители

Електроапаратурa • 08.12.2016

Насоки при избора на гръмоотводи и катодни отводители
Насоки при избора на гръмоотводи и катодни отводители

Едни от най-важните аспекти на ефективната мълниезащита при съвременните електрически инсталации са гръмоотводната и катодна защита. Ключово за адекватното предпазване на съоръженията от мълнии, импулсни и преходни пренапрежения е равнопотенциалното свързване на всички входящи и изходящи услуги в електроинсталацията, за да се предотвратят всякакви опасни разлики в потенциала.

Един от най-използваните подходи за избягване на разлики в потенциала е еквипотенциално свързване на всички метални тръби (водопроводни, газопроводни) и всички електропроводници (силови, телефонни линии, LAN проводници и т. н.) към основната заземителна уредба. Електрическите проводници няма как директно да бъдат заземени. За индиректното им заземяване се използват гръмоотводи и катодни отводители.

Критерии при избора на гръмоотводи
Комитета по мълниезащита на Международната електротехническа комисия (IEC) дефинира максималните пикови стойности на силата на тока на мълниевия разряд в диапазона 100 – 200 кА, с продължителност до 100 µs. Имайки предвид, че заземителната уредба абсорбира до около 50% от тази енергия, мълниев разряд със сила на тока до 100 kA може да навлезе в електроинсталацията. Това означава, че всеки гръмоотвод в мрежата трябва да може да поеме разряд със сила на тока между 12,5 и 50 kA за около 100 µs в зависимост от силовата система (2-, 4- или 5-проводна).

Критерии при избора на катодни отводители
Катодните отводители традиционно се тестват с пренапреженови вълни с продължителност 8/20 µs (съгласно стандарта Telcordia/Bellcore), за да се симулират индуцирани преходни пренапрежения без директно попадане на мълнии върху електрическата уредба.
Повечето катодни отводители на пазара са паралелни устройства, като трябва да бъде избрано устройство с фазно работно напрежение. Що се отнася до максималния разряден капацитет, на теория колкото по-голям е той, толкова по-добре. На практика обаче решенията с много висок разряден капацитет на пазара са и доста скъпи. Ето защо е добре да бъдат реално оценени потребностите от катодна защита, рискът от падане на мълнии и очакваните разряди. За целта в много проекти се прилага т. нар. Зонова концепция за мълниезащита (Lightning Protection Zone (LPZ) concept), при която се обособяват различни нива на защита съгласно реалните потребности (външна, вътрешна защита, защита на оборудването).

Комбинирано използване на гръмоотводи и катодни отводители
Гръмоотводите и катодните отводители могат да бъдат инсталирани на едно и също място и да бъдат координирани помежду си с цел по-ефективна мълниезащита. За безопасното и ефективно използване на устройства от двата типа от различни производители е необходимо да бъде проверена тяхната съвместимост. По-често срещан подход в практиката е използването на устройства от един производител, както и готови решения, комбиниращи гръмоотводна и катодна защита.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top