Научната и технологична мощ е основата на бизнеса ни

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

инж. Пламен Тюркеджиев, управител на SMC България

Г-н Тюркеджиев, на фона на сериозната конкуренция между основните играчи на българския пазар на пневматика, с какво изделията на SMC превъзхождат тези на останалите производители?

Намирам думата "превъзходство" за доста силна, тъй като тя изразява оценка, а оценките в нашия занаят се дават от клиентите. Правилно отбелязвате, че конкуренцията в бранша е сериозна, тъй като каталожните данни на стандартните продукти са близки. Съществените разлики започват да се проявяват в етапите на монтажа и при експлоатацията на изделията. Затова, аз по-скоро бих говорил за това, което отличава продуктите ни от останалите. На първо място, бих поставил начина на тяхното създаване. В основния технически център на SMC в Цукуба, Япония, работят над 1100 инженери, които се занимават с разработването на нови изделия, усъвършенстването на съществуващите и подобряване на технологията на производство. Друга важна разлика се състои в японския начин на производство, който е известен и широко коментиран. Вграждането на качество на всеки един етап от производството е закон за японските фирми, който се изпълнява без изключение във всички заводи на фирмата по света - в Япония, Китай, Сингапур, Австралия, САЩ, Италия, Великобритания, Германия. Научната и технологична мощ на SMC позволява основните изделия да се произвеждат в изключително голям брой модификации, което предоставя голяма свобода при решаване на различни технически задачи.

Какво бихте казали по отношение на провежданата от SMC търговска политика?

Мото на фирмената ни политика е "Customer Satisfaction", т.е. постигане на удовлетвореност у клиента. Зад тази кратка формулировка се крият куп понятия, чието обяснение не е толкова елементарно. Бих казал само, че когато клиентът е доволен, ни припознава като партньор, а не като обикновен продавач. А затова се изискват различни и многопосочни усилия. Бих го обяснил със следната шега - една от любимите песни на нашите клиенти и партньори е "I Can`t Get No Satisfaction", следователно имаме доста работа за вършене.

Има ли общи технически насоки в развитието на пневматичните компоненти?

Тенденцията при изпълнителните механизми е в специализацията на изделията. Все по-често водещите фирми предлагат специализирани решения за точно определен бранш или конкретно приложение. Развитието на машиностроителните технологии позволява надеждната реализация на изделия, които по-рано не биха могли да бъдат серийно произвеждани. Друга основна тенденция е все по-пълното интегриране на управлението с изпълнителните механизми. Fieldbus технологията е все по-достъпна, а предимствата й едва ли е необходимо да се коментират. Бих искал да се спра и на една тенденция, на която в България не отделяме голямо внимание - енергийната ефективност. Сгъстеният въздух е един от най-скъпите енергоносители. Затова SMC разработи гама изделия, насочени специално към пестене разхода на сгъстен въздух.

Създаването на лоби сред бъдещите инженери е сред широко разпространените PR практики в целия свят. Сътрудничите ли си с техническите университети в страната?

Поради различни причини, в последните години у нас проблемите при подготовката на бъдещите инженери се задълбочават. Те са главно в две насоки - методика на преподаването и практическа насоченост на обучението. Ние имаме с какво да помогнем и в двете области, като към това добавим и възможността за непосредствено онагледяване на учебния процес. По тези причини разработихме дългосрочна стратегия за сътрудничество с Техническия университет-София и по-конкретно с катедрите Хидравлика и пневматика, и Автоматизация на дискретното производство, както и с факултета по Машиностроене и уредостроене на Пловдивския филиал на ТУ. Заедно с колегите от ТУ разработихме стендове за обучение, които вече функционират. В началото на учебната година в София и в Пловдив ще бъдат инсталирани и тренажори за изработване на пневматични системи. Сътрудничеството с ТУ за нас не е самоцелна акция с трайност един-два месеца, а дълготраен процес, част от политиката на SMC.

Кои са приоритетните клиенти за SMC в България от гледна точка на стратегията за присъствие на фирмата тук?

Хората, с които работим, са много различни и се сблъскват с различни технически проблеми. И за всеки един от тях решаването на конкретния проблем е съдбовно и много спешно. Трудно е да оцениш кое е по-важно - примерно започването на нов бизнес за господин XYZ или предаването на поръчка, от която зависи бъдещето на фирма ZYX. И ако ние в SMC не сме намерили вярното решение, верният продукт, с верните условия, от гледна точка на фирмената ни стратегия, не сме си свършили работата.

Какво е мястото, според вас, на човешкия ресурс сред факторите, определящи бизнес развитието на една фирма?

Огромно и определящо. Изграждането на работоспособен и успешен колектив е изключително трудна и деликатна задача. Вижте само как зад сухото понятие "човешки ресурс" крием съдбите на различни хора. Те трябва да имат определени качества, да бъдат обединени от обща цел, да я следват, да работят в колектив, да запазят своята индивидуалност, да са мотивирани да се самоусъвършенстват и в крайна сметка да се идентифицират с фирмата. Според мен успехът на една фирма се определя не от най-добрия специалист, а от най-зле подготвеният. Горд съм, че в SMC България работят всеотдайни и желаещи да се развиват личности.

На какво, според вас, SMC дължи сериозните си пазарни позиции в световен мащаб, днес?

Преди всичко на строго подредената йерархия на ценностите, които изповядваме. За нас на първо място стоят нашите клиенти и партньори, техните потребности и нужди в областта на пневматиката и автоматизацията. И, уверявам ви, всяко усилие за задоволяване на тези потребности си заслужава. Щастлив съм, че по този начин се разсъждава на всички нива в компанията ни.

 Ключови думи: SMCНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top