НДТ Продукти и системи: Дигитален скенер за индустриална радиография DXR250C-W

Измервателна техникаСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2013

НДТ Продукти и системи: Дигитален скенер за индустриална радиография DXR250C-W

Немалкото предимства на цифровата радиография я превръщат в предпочитан метод за радиографичен безразрушителен контрол в световен мащаб. Технологията придобива все по-голяма популярност и у нас. За да покажем предлагането на българския пазар на оборудване за цифрова и компютърна радиография, се обърнахме към водещи фирми от областта. Предлагаме на вниманието ви водещи фирми, доставчици на уреди за цифрова радиография - НДТ Продукти и системи и Трокуттест България, които поканихме да разкажат за спецификите и най-новото в тяхната оферта. Представяме ви интервюта с фирмите ГАМА и Контролтест, специалисти в предлагането на услугата цифрова радиография, които приеха предложението ни да опишат използваната от тях апаратура и да ни разкажат за някои от най-интересните си обекти, в които са прилагали цифрова радиография.

НДТ Продукти и системи: Дигитален скенер за индустриална радиография DXR250C-W
Преносимият детектор DXR 250C-W съчетава богатия опит и експертиза на GE в медицинската и индустриалната радиография. Този нов цифров детектор е проектиран специално, за да отговори на високите изисквания на индустриалния радиографичен контрол: намалено време за експониране и увеличаване на персоналната безопасност; намалено време за заграждения в обекта за контрол за оптимизиран процес на безопасност; намалено време за настройка за максимална производителност.

Неговите предимства са: нов Rhythm RT DR 5.x Acquire, който предлага допълнителна функционалност за преносими безжични детектори и дава възможност на операторите да получават изображения в надежден DICONDE формат; ново безжично табло за улесняване на работата и отстраняване на неизправности включващо инструменти за определяне на връзките на детектора и за мониторинг на  съответните условия като силата на безжичния сигнал или състоянието на батерията; нови режими за получаване на изображения като синхронизирана работа с импулсни рентгенови източници и намалено време за експониране до 120 сек, което дава възможност на детектора да увеличи приложенията си.

Заедно с Rhythm Review 4.x цялото портфолио от модули за подобряване на изображения, администриране, отчитане и архивиране е достъпно на DICONDE съвместима платформа (местен архив, бързи филтри, измерване на дебелини на стени, генератори на отчети и т.н.) и адаптирано за работния процес и нужди на отделния клиент.

Kлючови сегменти и приложни области на детектора са: механичен интегритет; дебелина на стени, корозия, ерозия (без демонтиране на изолацията); качество на заварени съединения; качество на тръби и тръбопроводи; топлообменници; тръбопроводи.

Емил Ангелов, управител на НДТ Продукти и системи

ЕКСКЛУЗИВНО

Top