Немски компании споделиха опита си във водния сектор

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2012

Над 150 представители на повече от 50 фирми и организации се включиха във форума "Воден сектор – германският опит и възможности за партньорство в България", организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма DREBERIS от 23 до 26 октомври т. г. в София. Събитието се осъществи в рамките на проект по поръчение на германския Бундестаг и се съфинансира от Германското федерално министерство на икономиката и технологиите.

Преди да се оттеглят на масата за индивидуални бизнес-преговори участниците от Германия и България имаха възможност в първия ден на форума – на конференцията в Гранд Хотел София, да се запознаят с успешните модели за развитие на водния сектор в двете страни. Торстен Зайлер (Stadtentwдsserung Dresden) разказа за преустрояването на градската канализация на Дрезден в последните две десетилетия. През 1990 г. почти всички големи канали в града (около 100 км) са били на повече от 75 години.

По време на презентацията стана ясно, че Stadtentwдsserung Dresden продължава да модернизира комплексната канализационна инфраструктура на столицата на федералната провинция Саксония и е отличен пример за успешен проект в рамките на публично-частното партньорство във водния сектор – предприятието е собственост едновременно на град Дрезден и на частна фирма.

Възможностите и предизвикателствата в България очерта Атанас Паскалев от Българската асоциация по водите. "България е на шесто място по сладководни ресурси на глава от населението в Европа", напомни д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК.

Малина Крумова, ръководител на ОП Околна среда и Наталия Димитрова, главен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството представиха възможностите за финансиране, актуалните процедури в сектор Води и проекти за подкрепа на реформата в отрасъл ВиК в България.

„Германия е най-важният търговски партньор за страната, един от най-значимите стратегически инвеститори в страната ни. Тази положителна картина на междудържавните икономически взаимоотношения със сигурност ще даде отражение и във водния сектор”, уверени са организаторите.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top