Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2015

Хуан Карлос Пералехо, изпълнителен директор
на Нестле България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Пералехо, към какво е насочена инвестиционната политика на Нестле България през последните години? Какъв е общият размер на инвестициите в устойчиво развитие до момента и какви по-нататъшни инвестиции планирате?
Като част от най-голямата компания за храни и напитки в света и лидер в балансираното хранене и активния начин на живот, за 21 години Нестле България се превърна в един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната промишленост в страната, надежден партньор и предпочитан работодател.

От 1994 г. до днес ние постоянно инвестираме в развитието на бизнеса ни, на служителите ни и на стойността, която предлагаме на обществото и потребителите. От 2003 г. до днес сме вложили над 176 милиона лева в България. Всяка година инвестираме сериозно в двата си производствени центъра и продължаваме да ги модернизираме в посока опазване на околната среда, оптимизиране на процесите и премахване на загубите. Същевременно въвеждаме иновации в производството, за да предложим продукти от най-високо качество, съобразени с нуждите на потребителите.

Споделянето на добри практики, насочени към опазване на околната среда в общностите, в които Нестле развива дейността си, допринася за създаването на споделена стойност. В тази посока правим сериозни инвестиции в модерни високотехнологични съоръжения, за да намалим консумацията на вода и енергия в нашите дейности. За последните 5 години Нестле България е инвестирала над 3 милиона лева в проекти, допринасящи за опазването на околната среда и водите.

Кои са най-новите високотехнологични подобрения в производствените предприятия на Нестле в България? Какви са икономическите и екологични ползи от реализацията им?
Благодарение на инвестициите ни в посока устойчиво развитие, за последните 5 години сме намалили количеството вода, използвана в дейностите ни, с 42% и сме спестили над 330 000 кубични литра вода. Днес всеки час спестяваме 7581 литра вода в нашите операции.

Въведохме в експлоатация и ново високотехнологично съоръжение – парова станция от ново поколение във фабриката ни София, в която са инвестирани над 1,5 милиона лева. До края на 2015 г. планираме да инвестираме 2,5 милиона лева в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, обучение на екипи, избор на най-добрите суровини и доставчици, грижа за здравето на потребителите и системи за опазване на околната среда и водите.

Какви по-конкретни проекти и практики за намаляване на потреблението на вода и енергия, емисиите парникови газове и обезвреждане на отпадъците предприема компанията? Какви са постигнатите досега резултати?
Нестле България предприема сериозни стъпки за намаляване на консумацията на енергия в дейностите си. През 2014 г. намалихме потреблението на електроенергия за тон продукция с 2% в сравнение с 2013 г.

Непрекъснато реализираме проекти за използване на възобновяема енергия и други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, премахване на отпадъците и подобряване на екологичните показатели на опаковките. От 2011 до 2014 г. проведохме редица дейности, които ни позволиха да намалим потреблението си на енергия за тон продукция с 11%.

В резултат на системата за събиране на отпадъци и ангажираността на служителите ни, през последните 10 години сме доставили над 21 милиона килограма отпадъци за рециклиране. Според нашите партньори от Екопак България, вследствие на тази наша дейност са спасени 208 446 дървета и са спестени над 74 милиона киловатчаса електроенергия, 56 398 кубични метра вода и 42 283 барела петрол.

Бихте ли разказали повече за инициативата "CEO Water Mandate" на Глобалния договор на ООН? Каква е целта й и кои фирми подкрепя?
Нестле е член на Глобалния договор на ООН (UNGC) – стратегическа инициатива, насочена към организации, които са поели ангажимент да спазват десет универсални принципа в областта на човешките права, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Нестле е една от 50-те компании, поканени да се присъединят към инициативата LEADN на Глобалния договор на ООН, както и един от основателите на Водния мандат към Глобалния договор. Представен през юли 2007 г. от генералния секретар на ООН, Водният мандат е уникална публично-частна инициатива, предназначена да подпомага компаниите в разработване, изпълнение и популяризиране на политиките и практиките за устойчиво развитие, свързани с водата.

Какво място заема България в глобалната стратегия за устойчиво развитие на Нестле? Как оценявате бизнес средата и възможностите за по-нататъшно развитие тук?
Освен че спазва националното законодателство, международните стандарти и корпоративните бизнес принципи на Нестле, компанията работи по начин, които допринася за опазването на околната среда и осигуряването на устойчиво бъдеще на всеки пазар, в който развива бизнес.

България е част от тези ангажименти. В продължение на 21 години Нестле България се превърна в икономически значим фактор в страната и ние не можем да стоим в страни от проблемите и нуждите на обществото. Вярваме, че ако искаме да бъдем лидер, трябва да гледаме напред в дългосрочен план, като се стремим не само да подобрим финансовите си и бизнес резултати, но и да създадем условия за по-добър живот на бъдещите поколения.

Ще продължим да инвестираме в развитието на нашата дейност в България и ще насочваме все повече усилия в опазването на околната среда, като въвеждаме проекти за устойчиво производство в нашите фабрики в София и Варна.


Вижте още от Нестле България, Хуан Карлос Пералехо: Постоянно инвестираме в опазване на околната среда и водите


Ключови думи: Нестле България, Nestle, опазване на околната среда, парови станции, Воден мандат, LEADN, устойчиво производствоTop