РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Нежна-Банат, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Нежна-БанатВисокотехнологични полимерни композити за
иновативни индустрии


Продукти за CNC обработка

Композитни материали

Структурни лепила

Смоли за отливане


НЕЖНА-БАНАТ ЕООД
ул. Дълга Лъка, № 2
5000 Велико Търново
0897 022199
infо@smоli-bg.соm

www.smoli-bg.comTop