РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ниърсофт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ниърсофт
Дигитална платформа

Производство

Поддръжка и ремонти

Планиране

Награда от IoT Adventure Forum 2018

Отчети и анализи

Работни графици

Изпълнение

APS
CCMS
GMP
Lean 6 Sigma
FCS
MOM
EAM
MES
OPC

INDUSTRY 4.0
Cloud
IIoT
VR/AR
Big Data

MOM4
www.MOM4.eu

NEARSOFT
www.nearsoft.eu

 


Top