РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ниърсофт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НиърсофтДигитализация на производството – Индустрия 4.0

НиърСофт разработи платформата МОМ4 за дигитализиране на оперативното управление на дейностите свързанис производство и поддръжка.
МОМ4 може да работи самостоятелно или интегрирано с наличен ERP софтуер.

Платформата притежава различен набор от инструменти за решаване на следните задачи:
» Планиране и изготвяне на производствени/ремонтни графици, както и тяхното проследяване в реално време. Маршрутни карти, настройки на машините и инструкции.
» Оптимизация и баланс на ресурсите – материали, машини и хора.
» Управление на изпълнението на задачи по работни места, събиране на информация
(ръчно или директно от машините (ОРС)).
» Управление и анализ на престоите и авариите.
» Отчети и анализи по смяна, партида, настройки, и др. Статистически инструменти и оперативни KPI (ОЕЕ, ..)
» Управление на дейностите по качествен контрол и интегриране с производствения процес.
» Управление на дейностите по поддръжка – планирана, инцидентна и по условия.
Обходи, генериране на заявки, планиране и изпълнение. Складове за резервни части.
» Стандартна комуникация със ERP, SCADA, PLC, DCS, и др.


МОМ4 е изцяло изградена по стандартите БДС EN 62264 и Reference Architectural Model for Industry 4.0. Допустимо финансиране по ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ „Дигитализация на МСП“ и „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ услуги МСП“.

NearSoft Ltd.
Mobile BG: +359 889 662 446
E-mail: sales@nearsoft.eu
www.nearsoft.eu

 


Top