РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > НиърсофтНиърсофт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ниърсофт
NearSoft Europe GmbH

Триадица 5A, 1000 София
Телефон: +359 889 66 24 46
Факс:        +359 2 980 43 72

E-mail:
sales@nearsoft.eu
vladimir.filipov@nearsoft.eu


МОМ4 - ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО

Работа в Екип
Планиране
Капацитет
Изпълнение
Отчети и анализи
Оперативни ключови показатели

Оператор
Екип
Отдел
Предприятие
Екстранет


Top