РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2012 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2012 > Нидакс БългарияНидакс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Нидакс БългарияEbo Systems - как полиестер заменя метала! През изминалите двадесетина години станахме свидетели на бурно развитие на индустриалното строителство и изграждане на големи обществени сгради. Развитието на технологиите неимоверно води до повишаване на изискванията към използваните материали и ето защо стремежа да се отговори на високите европейски изисквания започна да налага използването на качествено нови и иновативни решения. Когато става въпрос за кабелните скари, особеностите на пръв поглед са твърде ясни. Навлизайки обаче в специфичните особеностти на индустриалното строителство се оказва, че масовите предложения не са достатъчно устойчиви на агресивните среди, високата опасност от корозия, както и издържливостта на пожар. Поставени пред спецификите и изискванията на новото строителство инженерите от Ebo Systems откриха нов материал за кабелни скари и трасета, различен от поцинкованата и неръждаемата стомана, който тестват и впоследствие патентоват. Ebo Systems избира специфични стъклени влакна, които подсилва с полиестер (GRP) за плътност и механична якост, а крайният продукт е революционно нов материал, който се характеризира с ниско тегло, гъвкавост, бързина на сглобките и изключителна устойчивост на корозия, деформация и пожар. Благодарение на това ново поколение материал се разработват различни типове кабеловодещи системи, които заемат нишата от търсене на подобен издържлив продукт. Кои всъщност са Ebo Systems? Компанията е основана през 1959 г. в Цюрих-Швейцария и е един от първите европейски производители, които се специализират в производството на композитни материали за електрически кабелни трасета. И понеже професионалистите винаги разчитат на добър екип, от 2010 година EBO е част от групата NIEDAX, която пък е световен лидер в областта на кабелоносещите системи и професионалния електромонтаж. Ebo Systems разчита на ефективни и модерни производствени мощности, които оптимизират производството и не случайно е една от малкото компании в света, които успяват да овладеят двете основни технологии на обработка на полиестер - високотемпературно моделно пресоване (pressmoulding) и пултрузия (pultrusion). Първата технология е пресоване на синтетични смоли под висока температура, а пултрузията е автоматизиран промишлен процес, който позволява непрекъснато производство на профили с постоянно сечение, изработени от композитни материали получени от синтетични смоли. Тези процедури дават възможност да се произвеждат разнообразни профили с променливи сечения и дебелини, които нямат ограничения в дължината. Основната тънкост във всичко това е начинът, по който се използва смолата. Различни видове смоли могат да бъдат използвани в пултрузията и най-забележителният факт е, че екологичната чистота и 100% рециклируемост на произвежданите продукти е допълнителен аргумент, който е в полза на подсилените термопласти. Надеждността на стъклените влакна подсилени с полиестер се е доказала в екстремни условия, като влажност, променлива температура, пожар и силно агресивни среди от всякакъв вид. Именно свръхустойчивостта им при тези условия ги прави приложими и биват използвани в строителството на съоръжения, конструкции и сгради, където обикновените трасета, били те поцинковани или неръждаеми, не издържат. Устойчивостта им на киселини, основи и млечни агенти гарантира успешно приложение и за хранително-вкусовата промишленост, където хигиената е от съществено значение. Друго предимство е, че като електро непроводим материал, няма нужда дори и от заземяване, от което пък следва, че монтажът е изключително бърз . Основният проблем, с който системата на Ebo се справя и който е пряко свързан със стоманата е корозията. Това е може би и най-важната част от всичко казано до тук, защото елиминира грижата за подмяна на трасета през определен период от време и по този начин се реализира съществена икономия. С високата си товароносимост, гъвкавост, негоримост и пълен набор от всички необходими фасонни елементи, продуктите на Ebo Systems са проектирани да останат функционални до края на експлоатацията на съоръжението. Иначе казано, продуктите на NIEDAX GROUP Ebo Systems са приложими навсякъде, където другите материали не успяват. www.niedax.bg

Top