...

Рекламни публикации на НИК-21-Мечев


НИК-21-Мечев

Европейска техника на световно нивоУСЛУГИ – ЛОКАЛИЗИРАНЕ; ТЕЧОВЕ ОТ ВОДОПРОВОДИ; ТРАСЕТА НА ПРОВОДИ И КАБЕЛИF.A.S.T. DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабелиBMETERS Италия Водомери 15-600 мм-с визуално и дастанционно отчитанеHUMBERG Gmbh DE Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, ... още

НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво Последно поколение апаратури за: откриване на течове от водопроводи; за трасета на проводи и кабели и метал детектори. Водомери –битови и промишлени с визуално и дистанционно отчитане за топла и студена вода 15…500 мм Газдетектори, газанализатори и газсигнализатори за експлозивни и задушливи газове Ултразвукови и магнитно индуктивни стационарни и преносими разходомери с ДУ12 – 6500 мм. "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm H. Sewerin – DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23, тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com Sewerin Gmbh DE Газдетектори за локализиране теч от газопроводи Variotec 480 ЕХ Инфрачервен дистанционен газдетектор MRLD EX TEC PM 4 Леакплотер Flexim Gmbh DE Преносим ултразвуков разходомер за газ Fluxus G 601 Газ анализатори и газ сигнализатори за: биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23, тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com Sewerin Gmbh DE Газдетектори за локализиране теч от газопроводи Variotec 480 ЕХ Инфрачервен дистанционен газдетектор MRLD EX TEC PM 4 Леакплотер Flexim Gmbh DE Преносим ултразвуков разходомер за газ Fluxus G 601 Газ анализатори и газ ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане H. Sewerin – DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомериDN15 – 6500 mm "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане H. Sewerin – DE Апаратури за:Откриване на течове от водопроводиЛокализиране трасета на проводи и кабели Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомериDN15 – 6500 mm "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com ... още
НИК-21-Мечев
"НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23, тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com Услуги - локализиране: течове от водопроводи; трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк. Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Ултразвукови ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm H. Sewerin – DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Газдетектори игазанализатори за биогазовеи CH4, CO2, O2, H2S, CO, 2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк. Услуги ... още
НИК-21-Мечев
Европейска техника на световно ниво H. Sewerin – DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm Услуги - локализиране: течове от водопроводи; трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове ... още

Фирмени публикации на НИК-21-Мечев
Top