РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > НИК-21-МечевНИК-21-Мечев, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК-21-МечевЕвропейска техника на световно ниво H. Sewerin – DE Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели PoWoGaz – PL Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Flexim – DE Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm Услуги - локализиране: течове от водопроводи; трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк. "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 661 431; e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com

Top