РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НИК-21-Мечев, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК-21-Мечев"НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23, тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com Услуги - локализиране: течове от водопроводи; трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк. Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Ултразвукови разходомери: стационарни и преносими, за тръби от 6 до 6 500 мм. Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане H. Sewerin – DE Европейска техника на световно нивo FLEXIM GmbH PoWoGaz – PL Европейска техника на световно ниво

Top