РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НИК-21-Мечев , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК-21-МечевЕвропейска техника на световно ниво Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Ултразвукови преносими и стационарни разходомери DN15 – 6500 mm "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com

Top