РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НИК-21-Мечев, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК-21-МечевЕвропейска техника на световно ниво Последно поколение апаратури за: откриване на течове от водопроводи; за трасета на проводи и кабели и метал детектори. Водомери –битови и промишлени с визуално и дистанционно отчитане за топла и студена вода 15…500 мм Газдетектори, газанализатори и газсигнализатори за експлозивни и задушливи газове Ултразвукови и магнитно индуктивни стационарни и преносими разходомери с ДУ12 – 6500 мм. "НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com

Top