РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

НИК-21-Мечев, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК-21-МечевЕвропейска техника на световно ниво
УСЛУГИ – ЛОКАЛИЗИРАНЕ; ТЕЧОВЕ ОТ ВОДОПРОВОДИ; ТРАСЕТА НА ПРОВОДИ И КАБЕЛИ
F.A.S.T. DE
Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи
Локализиране трасета на проводи и кабели
BMETERS Италия
Водомери 15-600 мм-с визуално и дастанционно отчитане
HUMBERG Gmbh DE
Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк
ELIS - Чехия
Разходомери –ултразвукови и индуктивни за тръби с ДУ 15-6500 мм

"НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23 тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com


Top